Uwaga! Świadectwo pracy z nową informacją!

Pracodawca wydający świadectwo pracy musi podać w dokumentacji okres pobierania przez pracownika dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony ustawą COVID-ową.

 

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymuje pracownik po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy. Świadectwo pracy zawiera informacje o okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach oraz informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

 

Zgodnie z art. 5 oraz art. 7 ustawy z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okres nieskładkowy, który należy wykazać w pkt. 13 św. pracy to czas pobierania „zasiłków z ubezpieczenia społecznego – chorobowego i opiekuńczego”.

 

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.   

 

Zatem każdy pracodawca wydający świadectwo pracy musi wykazać okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który został wprowadzony ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli lub szkół z powodu COVID-19 przysługuje ponownie od 9 listopada br. do 24 grudnia br.

 

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj