Jedynie 25% pracujących uczestniczy w PPK – raport Instytutu Emerytalnego

Wyniki uczestnictwa pracujących Polaków w PPK po zakończeniu wdrażania programu w firmach sektora MSP rozczarowuje. Pandemia odcisnęła swoje piętno także na naszym długoletnim oszczędzaniu. 

 

Dobrowolny system oszczędzania – Pracownicze Plany Kapitałowe – został wprowadzony w Polsce na podstawie ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Weszła ona w życie 1 stycznia 2019 roku. Pierwsze wyniki były obiecujące. Później nastała pandemia COVID-19.

W połowie grudnia br. ukazał się pierwszy raport Instytutu Emerytalnego, który przedstawia poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych w IV kwartale 2020 roku. Poniżej najważniejsze informacje.

 

Kluczowe wnioski IE na temat poziomu uczestnictwa w PPK

Wspomniany raport Instytutu Emerytalnego wskazuje m.in., że:

  • zaledwie ok. 1,65 mln zatrudnionych przystąpiło do PPK (tj. co czwarty pracujący),
  • zleceniobiorcy znaczenie rzadziej zapisują się do PPK, niż osoby zatrudnione na umowy o pracę,
  • w mniejszych firmach poziom uczestnictwa jest niższy, niż w większych przedsiębiorstwach,
  • choć umowy o zarządzanie PPK zawarły prawie wszystkie podmioty zatrudniające zobowiązane do tego przepisami, to w wielu z nich aż 100% proc. zatrudnionych zrezygnowało z oszczędzania w PPK.

 

 

Raport Instytutu Emerytalnego na temat uczestnictwa w PPK w IV kwartale 2020 r. jest dostępny tutaj (klik). 

 

Oficjalne podsumowanie wdrażania PPK w firmach z sektora MSP jest obecnie opracowywane przez PFR – ma być dostępne za około tydzień.

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj