5 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich?

Nowelizacja Kodeksu pracy 2021 roku może wprowadzić aż 31 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich zatrudnionych na pełen etat. Ale to tylko jedna z opcji… Jakie jeszcze pomysły dotyczące naszych urlopów przedstawiają strony Rady Dialogu Społecznego?

 

Aktualnie nad wprowadzeniem zmian do Kodeksu pracy dyskutują przedstawiciele rządu, pracodawców oraz związków zawodowych. Na początku bieżącego roku w Radzie Dialogu Społecznego został złożony przez związki zawodowe wniosek dotyczący wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 31 dni. Powyższemu postulatowi nie są przychylni pracodawcy, ponieważ oznaczałoby to dla nich ponoszenie dodatkowych kosztów.

 

Ile dni urlopu przysługuje nam obecnie? 

Zgodnie z art. 154 § 1 obowiązującego Kodeksu pracy wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Jak wynika z powyższego zapisu, wymiar urlopu nie został uzależniony od zajmowanego stanowiska, płci czy też warunków pracy. Jedynym wyznacznikiem decydującym o liczbie płatnych dni wolnych jest staż pracy pracownika.

 

W jakim kierunku idą zmiany dotyczące urlopów „po nowemu”?

Prace nad uregulowaniami dotyczącymi urlopów wypoczynkowych przebiegają dość intensywnie. W związku z tym powstało kilka scenariuszy:

  • 5 dodatkowych dni urlopu dla wszystkich zatrudnionych,
  • 5 dodatkowych dni urlopu wyłącznie dla pracowników mających staż pracy powyżej 30 lat,
  • 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy.

 

Związki zawodowe, powołując się na regenerację pracowników, zaproponowały aby dodatkowe 5 dni urlopu przysługiwało nie wszystkim pracownikom, ale jedynie mającym 30 lat stażu pracy. Jednak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie wprowadzenie 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników, na czym skorzystaliby pracujący najkrócej.

 

W chwili obecnej nie wiadomo, czy któraś z trzech powyższych propozycji zostanie wcielona w życie. Po konsultacjach podczas forum Rady Dialogu Społecznego nowelizacja trafi do parlamentu, gdzie zapadnie ostateczna decyzja.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >>

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj