Dzień wolny za sobotę 1 maja

W tym roku 1 maja przypada w sobotę, stąd pracownikom należy się za to święto dodatkowy dzień wolny. Na jakich zasadach ustala się termin dnia wolnego od pracy i kto ma do niego prawo?

 

W związku z tym, że 1 maja przypada w sobotę, na mocy art. 130 par. 2 Kodeksu pracy pracownikom przysługuje za to święto dodatkowy dzień wolny od pracy. „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin” – głosi ww. paragraf. Dla pracowników oznacza to tyle, że wymiar ich pracy w danym miesiącu skraca się o 8 godzin, natomiast dla pracodawców – że mają obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego.

 

Jak ustalić termin dnia wolnego za 1 maja?

Termin dodatkowego dnia wolnego wyznacza pracodawca. Nie musi on wyznaczyć jednakowego terminu dla wszystkich pracowników. Pracodawca nie może natomiast zapewnić pracownikom tego dnia wolnego poprzez skrócenie pracy w poszczególnych dniach w sumie o 8 godzin. Dodatkowy dzień wolny powinien przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje święto. Jeśli zatem w zakładzie pracy obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, to pracodawca powinien udzielić dnia wolnego za Święto Pracy jeszcze w maju. Częstą praktyką jest udzielanie dnia wolnego zaraz po wystąpieniu święta. Nie ma jednak przeciwskazań do tego, by dzień taki wyznaczyć nawet przed owym świętem.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Kto ma prawo do dodatkowego dnia wolnego?

Prawo do dnia wolnego za święto zyskują ci pracownicy, dla których sobota stanowi dzień wolny od pracy. Pracujący w soboty zyskują dzień wolny bezpośrednio w święto przypadające w sobotę. Dodatkowy dzień wolny nie przysługuje również pracownikom przebywającym w tym czasie na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim.

 

Święta wypadające w sobotę w 2021 roku

W bieżącym roku w sobotę – poza Świętem Pracy – wypada również pierwszy dzień Bożego Narodzenia, tj. 25 grudnia. Za ten dzień pracodawca także będzie miał obowiązek wyznaczania dla zatrudnionych dodatkowego dnia wolnego od pracy w danym okresie rozliczeniowym.

 

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami kadrowo-płacowymi >>.  

Asystent, The Center of Excellence, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj