Czy czas prowadzenia działalności gospodarczej będzie się wliczał do stażu pracy?

Jest nowy projekt poselski w Sejmie! Na ile prawdopodobne jest umożliwienie wliczania do stażu pracy okresu prowadzenia działalności gospodarczej?

 

Do komisji sejmowej trafił projekt nowelizacji kodeksu pracy, który miałby umożliwić wliczanie czasu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej wykonywaniu do stażu pracy. Ewentualna zmiana będzie miała szczególnie duże znaczenia dla osób, które zdecydowały się na zatrudnienie u pracodawcy po okresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Według aktualnej propozycji nowelizacja miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

 

Co zmieni nowelizacja dotycząca wliczania okresu prowadzenia firmy do stażu pracy?

Staż pracy ma wpływ między innymi na liczbę przysługujących dni urlopu wypoczynkowego. Przy minimum 10 latach stażu pracy, okres należnego urlopu wydłuża się z 20 do 26 dni w roku. Od stażu pracy uzależnione mogą być również premie jubileuszowe, szczególnie w sferze budżetowej.

Projekt ustawy zakłada dodanie do kodeksu pracy następującego artykułu:

Art. 114: Pracodawca jest obowiązany wliczać do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończone okresy prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Warto zauważyć, że warunkiem możliwości wliczenia czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy jej wykonywaniu do stażu pracy jest to, by w tym czasie opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne.

Regulacja miałaby zastosowanie także do stosunków pracy nawiązanych przed dniem jej wejścia w życie. Aby pracownik mógł z niej skorzystać, będzie musiał wykazać pracodawcy, że przed nawiązaniem stosunku pracy prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracował przy jej wykonywaniu i za ten okres odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Jakie okresy wliczają się do stażu pracy obecnie?

Aktualnie do stażu pracy wliczają się okresy:

  • zatrudnienia na umowę o pracę – w tym zagranicą,
  • przebywania na urlopie wychowawczym,
  • lata poświęcone na naukę,
  • czas prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  • oraz czas służby wojskowej.

Do stażu pracy nie wliczają się z kolei okresy:

  • pracy na podstawie umowy zlecenie
  • pracy na podstawie umowy o dzieło,
  • urlopu bezpłatnego
  • oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Zobacz także

Skomentuj