Ważne! Kontrola trzeźwości w pracy – jest projekt MRPiT!

Resort pracy postanowił uzupełnić luki w prawie i opublikował projekt ustawy dotyczący kontroli trzeźwości w pracy. Co będą mogli pracodawcy?

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii od stycznia 2021 r. pracowało nad zmianą przepisów, które umożliwią pracodawcom przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników na obecność alkoholu i innych środków odurzających. 28 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy, który pozwali pracodawcom na wykonywanie prewencyjnych i wyrywkowych kontroli pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków w organizmie.

 

Założenia projektu o kontroli trzeźwości w pracy

Projekt ustawy zakłada, że pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony mienia pracodawcy. Kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika oraz będzie wykonywana przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

 

UWAGA! Pracodawca będzie ustalał grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą, metodę oraz sposób i częstotliwość przeprowadzania kontroli w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu.

 

Czy pracownicy zostaną uprzedzeni o kontroli trzeźwości w pracy?

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca będzie musiał poinformować zatrudnionych i współpracowników w sposób zwyczajowo u siebie przyjęty, nie później niż 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem.

 

WAŻNE! Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 roku, a wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Kontrola trzeźwości pracowników a RODO?

Informację wskazującą na obecność alkoholu w organizmie pracownika, pracodawca będzie przetwarzał wyłącznie do celów, dla których została zebrana. Będzie mógł ją przechowywać w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia jej zebrania.

 

Dokładna analiza dotycząca zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście kontroli trzeźwości pracowników już za tydzień w naszym newsletterze lub wkrótce w Pulsie Biznesu – zaprasza ekspert ds. RODO Grant Thornton, Kacper Rączkowiak. 

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj