Ogłoszona dziś Strategia Demograficzna 2040 mocno odbije się na rynku pracy! Co zapowiedział rząd?

Co rząd szykuje dla pracodawców i pracowników? Co w praktyce oznacza hasło zwiększenia stabilności i elastyczności pracy dla rodziców dzieci do 4. roku życia? Jak jeszcze zmieni się demograficzna strategia Polski?

 

Dziś rząd ogłosił założenia projektu Strategia Demograficzna 2040. Wyzwania związane z demografią naszego kraju stanowią palące zagadnienie. Jak podają autorzy projektu, współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi oraz jego projekcje na kolejne dekady są zatrważające. W 1990 roku na jedną osobę w wieku poprodukcyjnym przypadało 4,5 osoby w wieku produkcyjnym, w roku 2019 wartość ta spadła do 2,7, a w roku 2060 może spaść do 1,2 osoby. Będzie to miało katastrofalne konsekwencje m.in. dla wydolności systemu emerytalnego, zdolności państwa do świadczenia usług publicznych czy ogólnie dla gospodarki kraju, grożąc wpadnięciem w tzw. pułapkę demograficzną, a w efekcie – w recesję gospodarczą.

 

 

Plan ratunkowy: Strategia Demograficzna 2040

Rządowi eksperci zidentyfikowali 10 obszarów wpływających na decyzję o posiadaniu dzieci i w ramach Strategii Demograficznej 2040 zaproponowali 12 kierunków interwencji, nie tylko wspierających młodych rodziców na rynku pracy. Do pozostałych działań należą m.in:
 • większa liczba żłobków,
 • bony mieszkaniowe
 • czy centra leczenia niepłodności.

 

 

Szczegółowe informacje zawiera dokument Projekt Polityka Demograficzna 2040 >> 

 

Jakie zmiany zawiera rządowa Strategia Demograficzna 2040 dla rynku pracy?

Badania zlecone przez rząd w celu przygotowania Strategii pokazują, że u podłoża decyzji sprzyjających rozwojowi rodzin leży poczucie finansowego bezpieczeństwa – stąd w projekcie zostały zapowiedziane działania na rzecz wzrostu elastyczności oraz stabilności pracy.

Działania na rzecz wzrostu elastyczności pracy, to:

 • gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4: praca zdalna, hybrydowa lub elastyczny czas pracy; wybór dogodnej opcji ma być uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem;
 • gwarancja pracy w obniżonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, włącznie z zapisem o niedyskryminowaniu pracowników ze względu na wymiar czasu pracy (np. poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych);
 • Gwarancja równoczesnego stosowania elastycznych form pracy, zależnie od charakteru wykonywanej pracy, przy wymogu zawarcia porozumienia między pracodawcą a pracownikiem.

Rozwiązania zwiększające stabilność pracy, to:

 • ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy;
 • ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie obowiązuje wyłącznie w przypadku matki), w tym:
  • objęcie matek ochroną do 12 miesięcy po ich powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy);
  • wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka; dla małżeństw ochrona ma obowiązywać od momentu zajścia żony w ciążę;
  • wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

W drugim i trzecim roku życia dziecka młodzi rodzice także będą mogli liczyć na różne rodzaje wsparcia, w tym rozszerzenie programu Maluch+ 2.0 czy specjalne placówki łączące pokolenia.

 

Zastępowalność pokoleń w 2040 roku?

Podczas ogłoszenia nowego projektu Premier podkreślił, że według badań ok. 40% Polaków chce mieć trójkę lub więcej dzieci, a generalnie 98% Polaków w ogóle chce mieć dzieci. – To bardzo dużo – stwierdził Premier i zapewnił: – Będziemy robili wszystko, żeby inne polityki – mieszkaniowa, podatkowa, związana z programem rolnym – zbiegały się w punkcie o nazwie wsparcie dla polskich rodzin. Dodał także, że jeśli „nie wzmocnimy wsparcia państwa dla rodzin to za dekadę lub dwie nastąpi zapaść lub paraliż w systemie emerytalnym i spowolni się wzrost gospodarczy”.
Obecnie olbrzymim wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i całej zachodniej Europy jest zastępowalność pokoleń. Ogłoszona strategia ma temu zaradzić.
oprac. HZK za MRiPS oraz Twitter

Zobacz także

Skomentuj