Czy będzie można zatrudniać pracowników drogą elektroniczną?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt ustawy, który umożliwi niektórym pracodawcom zawieranie i rozliczanie umów w sposób elektroniczny. Kto skorzysta z ułatwień? Co jeszcze oferuje system elektronicznej obsługi kadrowej?

 

Wspomniany projekt ustawy zakłada możliwość elektronicznego zawierania i rozliczania umów przez mikroprzedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne. Wskazani pracodawcy skorzystają ze specjalnego systemu teleinformatycznego, dostępnego na indywidualnym koncie na portalu praca.gov.pl. Tam znajdą szablony umów o pracę, umów zlecenie oraz umów o pomocy przy zbiorach. Portal umożliwi zawieranie tak zwanych umów typowych, czyli standardowych umów w nieskomplikowanych sytuacjach. W przypadku potrzeby sporządzenia bardziej specyficznej umowy, niezbędne będzie zawarcie jej w tradycyjny sposób.

 

Co umożliwi elektronizacja obsługi kadrowej na praca.gov.pl?

Głównym założeniem ustawy jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności. Za pomocą systemu będzie można między innymi:

 • korzystać z gotowych wzorów umów,
 • zgłaszać umowy do ZUS i KAS,
 • wyliczać oraz opłacać składki i zaliczki podatkowe,
 • obliczać wynagrodzenia dla zatrudnionych,
 • rozliczać urlopy pracowników.

 

Ułatwienia w prowadzeniu i przechowywaniu akt pracowniczych

Innym udogodnieniem ma być odciążenie pracodawców z obowiązków dotyczących prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik, uzyskają w systemie wgląd do dokumentów związanych z umową przez cały czas jej obowiązywania oraz przez 10 lat po jej zakończeniu, nawet w przypadku zakończenia działalności przez zatrudniającego. System zapewni zachowanie poufności, integralności, kompletności i dostępności dokumentów, a także odpowiednie warunki ich przechowywania.

Odpowiedzialność za nadzór nad systemem oraz przestrzeganie przepisów dotyczących danych osobowych określonych w RODO będzie spoczywała na ministrze właściwym do spraw pracy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Co będą zawierały elektroniczne szablony umów?

Zawieranie umów będzie możliwe z wykorzystaniem podpisu zaufanego. W umowach znajdą się wszystkie elementy niezbędne do zawarcia danego rodzaju umowy zgodnie z prawem. W przypadku umowy o pracę będą to:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • data zawarcia umowy,
 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Natomiast szablon umowy zlecenie będzie zawierać następujące elementy:

 • strony umowy,
 • datę jej rozpoczęcia i wygaśnięcia,
 • przedmiot zlecenia,
 • wynagrodzenie,
 • rodzaj tytułu do ubezpieczenia społecznego zatrudnianego (jeśli występuje)

 

Jakie są założenia projektodawców?

Projekt – według informacji podanych przez rząd – ma na celu zmniejszenie obciążeń dla mikroprzedsiębiorców, gospodarstw rolnych oraz gospodarstw domowych związanych z obowiązkami przy powierzaniu pracy. Zmiany mają też zachęcić do zawierania umów, a tym samym ograniczyć zjawisko zatrudniania na czarno.

 

WAŻNE! Korzystanie z systemu nie będzie obowiązkowe. Pracodawca zawsze będzie mógł zatrudnić pracownika w tradycyjny sposób.

 

Projekt ma zostać przyjęty w III kwartale 2021 roku.

 

Zobacz także

Skomentuj