Ostatnie dni na wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS!

Tylko do 30 czerwca można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS w ramach tzw. Tarczy branżowej.

Ponadto wnioskodawcy są zobowiązania do przekazania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych (także do 30 czerwca br.) za okres, za który występują o zwolnienie z opłacania składek (chyba, że są zwolnieni z ich składania).

 

Jakie kryteria należy spełnić, żeby uzyskać zwolnienie z ZUS z tarczy branżowej?

Od 4 maja 2021 roku warunkiem uzyskania wsparcia jest spadek przychodów z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w jednym z czterech możliwych okresów referencyjnych (do wyboru). Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego:

  • w miesiącu poprzednim,
  • w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • w lutym 2020 roku,
  • lub we wrześniu 2020 roku.

Okres zwolnienia zależy od kodu PKD, którym była oznaczona przeważająca działalność przedsiębiorcy na dzień 31 marca 2021 roku.

 

UWAGA! Żeby otrzymać wsparcie trzeba być zgłoszonym jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku oraz nie posiadać zaległości w ZUS!

 

Okresy zwolnienia z ZUS w zależności od kodu PKD

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

oprac. HZK za biznes.gov.pl

 

Zobacz także

Skomentuj