Kwarantanna i izolacja na świadectwie pracy

W jakich przypadkach należy wykazać okres kwarantanny lub izolacji w świadectwie pracy?

 

Osoby skierowane przez państwowego inspektora sanitarnego na kwarantannę lub izolację domową mają prawo do świadczeń z tytułu choroby na zasadach ogólnych.

Izolacja ma miejsce wtedy, gdy pracownik ma objawy infekcji i podejrzewa u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Jeżeli wynik testu na COVID-19 jest pozytywny, wówczas pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie.

Kwarantannie są podawane osoby, które miały bezpośredni i długotrwały kontakt z osobą z potwierdzonym wynikiem testu COVID-19.

 

Izolacja i kwarantanna a uprawnienia pracownika

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 1999 r., osoby odbywające kwarantannę lub izolację mogą być traktowane jak osoby niezdolne do pracy, gdyż – jak mówią przepisy„na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

  • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Zatem za okres nieświadczenia pracy z powodu kwarantanny lub izolacji pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Kiedy wykazać kwarantannę i izolację w świadectwie pracy, a kiedy nie?

Kwarantannę i izolację w świadectwie pracy należy wykazać, jeżeli w jej trakcie pracownik pobierał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Wszystkie okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego za czas kwarantanny lub izolacji w trakcie całego okresu zatrudniania wykazujemy w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy (okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty).

 

Kwarantanny i izolacji nie należy wykazywać, jeżeli pracownik w trakcie kwarantanny lub izolacji świadczył pracę zdalnie i pobierał za to normalne wynagrodzenie za pracę.

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj