Nowy pomysł na publiczne służby zatrudnienia

Zbiurokratyzowany relikt przeszłości, kojarzący się z opieszałością i skomplikowanymi procedurami – urząd pracy. Rząd ma pomysł na jego dobrą zmianę.

 

Elementem Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 jest usprawnienie działania publicznych służb zatrudnienia. Plan obejmuje wprowadzenie ułatwień dla osób poszukujących pracy, bezrobotnych oraz tych, którzy chcą nabyć umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Uproszczone mają być również procedury zatrudniania cudzoziemców. Jakie pomysły ma rząd na osiągnięcie tych celów?

 

Jak zmienią się publiczne służby zatrudnienia?

Rząd chce zmienić niekorzystny wizerunek publicznych służb zatrudnienia dzięki reformom, które mają objąć między innymi:

  • cyfryzację procesów obsługi klientów urzędów pracy (możliwość korzystania z elektronicznej formy kontaktu będzie opcjonalna – osoby wykluczone cyfrowo nadal będą mogły kontaktować się z urzędami w tradycyjny sposób);
  • zmniejszenie biurokracji;
  • poprawę jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy;
  • uproszczenie procedur, na przykład procedury nabywania statusu bezrobotnego.

Prostsze ma być poszukiwanie pracy w internecie przez osoby zarejestrowane w urzędach pracy. Ma w tym pomóc system automatycznego doboru ofert pracy dla kandydatów opierający się na Centralnej Bazie CV oraz Centralnej Bazie Ofert Pracy. Rozwiązanie to ma skrócić czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, a także ułatwić pracodawcom trafianie z ofertami pracy do osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

W urzędach pracy zostaną tylko faktycznie poszukujący pracy

Urzędy pracy zostaną również odciążone z zajmowania się składką na ubezpieczenie zdrowotne – obowiązek ten spadnie na ZUS. Według projektu ustawy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, prawo do ubezpieczenia zdrowotnego zyska każda osoba, niezależnie od posiadania pracy czy prawa do emerytury. Zmiana ta ma odsiać z rejestrów urzędów pracy osoby, którym zależy wyłącznie na nabyciu prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Niewątpliwie odciąży to urzędy pracy, a pracodawcom będzie łatwiej trafić do kandydatów faktycznie poszukujących pracy.

 

Uproszczenie procedur zatrudniania cudzoziemców

Na zmianach planowanych przez rząd mają skorzystać również obcokrajowcy. Propozycje rządu zakładają usprawnienie i uspójnienie systemu dopuszczania ich do rynku pracy, a także wdrożenie efektywniejszych procedur i skrócenie czasu postępowań. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców zyskają możliwość w pełni elektronicznego kontaktu z właściwym urzędem. Rząd chce również ułatwić pracodawcom zatrudnianie obcokrajowców na dłuży czas i w sposób ciągły.

 

Zobacz także

Skomentuj