Rewolucja w składce zdrowotnej! Co przyniesie Polski Ład?

Zryczałtowana składka zdrowotna ma zniknąć. Polski Ład przewiduje dla niej różne stawki, zależnie od formy opodatkowania. Ile zapłacisz za zmiany od 1 stycznia 2022 roku?

 

26 lipca br. podczas konferencji prasowej Ministerstwo Finansów przedstawiło pierwsze założenia związane z pakietem nowych przepisów przedstawianych jako Polski Ład. Wśród proponowanych zmian znalazły się zapisy związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

Składka zdrowotna bez możliwości odliczenia

Zgodnie z przedstawionym projektem ustawy, choć składka na ubezpieczenie zdrowotne ma pozostać na poziomie 9%, zmieni się podstawa jej wymiaru. W miejsce zryczałtowanej składki zdrowotnej (wynoszącej obecnie 381,81 zł miesięcznie) pojawi się nowa podstawa, którą będą stanowić rzeczywiste dochody przedsiębiorcy. Ponadto rząd zakłada likwidację możliwości odliczenia od podatku kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Proponowane zmiany oznaczają, że wszyscy przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną w kwocie 9% od osiągniętego dochodu, bez możliwości jakiegokolwiek odpisu.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Jaka składka zdrowotna, jeśli dochód będzie niższy od minimalnego wynagrodzenia?

W przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, jeżeli podstawa (tj. dochód) wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu będzie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego roku, podstawą wymiaru składki za ten miesiąc będzie kwota minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego 1 stycznia danego roku). Oznacza to w praktyce wprowadzenie przez ustawodawcę minimalnej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne dla tych podatników.

 

Potrzebujesz wsparcia finansowo-księgowego lub z zakresu doradztwa podatkowego? Skorzystaj z usług Grant Thornton! 

 

Co ze składką zdrowotną przy braku dochodu?

Nowy Ład przewiduje również rozwiązania dla tych form opodatkowania, w których formalnie nie występuje pojęcie dochodu.

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka będzie obliczana jako 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, która jest stosowana przy opodatkowaniu ich przychodów. W przypadku ryczałtu nie będzie minimalnej składki zdrowotnej.

Z kolei dla przedsiębiorców, którzy na potrzeby rozliczania się wybrali kartę podatkową, składka zdrowotna będzie ustalana na poziomie 9% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (włącznie z wypłatami z zysku), ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

 

Przejdź do projektu ustawy Polski Ład na stronie Rządowego Centrum Legislacji >> (klik).

 

Zmiany w składce zdrowotnej – ostre skrócenie terminów w księgowości!

Choć podatek dochodowy wciąż można liczyć do 20 dnia następnego miesiąca, dochód musi zostać ustalony już wcześniej, gdyż bez tego nie będzie możliwe opłacenie składki zdrowotnej. Oznacza to, że w przypadku opłacania składki wyłącznie za siebie, kwota dochodu będzie musiała być ustalona już 10 dnia następnego miesiąca. Niesie to za sobą konieczność szybszego zamykania sprzedaży przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz skrupulatnego i terminowego dostarczania dokumentów do księgowych, dla których proponowane zmiany wiążą się z ogromną reorganizacją pracy.

 

Polski Ład – projekt przepisów. Składka zdrowotna i wiele innych zmian [KOMENTARZ]

 

Polski Ład? Mnóstwo kontrowersji

Proponowane zmiany w ramach pakietu Polski Ład budzą sporo kontrowersji wśród przedsiębiorców, ekspertów z poszczególnych dziedzin i opinii publicznej. Ministerstwo poinformowało, że obecnie projekt ustawy trafił do konsultacji. Jesienią bieżącego roku Rada Ministrów planuje przyjęcie pierwszych projektów ustaw, które dotyczą głównych założeń Polskiego Ładu. Jeżeli rząd osiągnie porozumienie, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

 

mm

Katarzyna Carewicz, Specjalista ds. Księgowości

Zobacz także

Skomentuj