Nowe stanowisko PIP w sprawie urlopu wypoczynkowego!

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego krótszego, niż 14 kolejnych dni kalendarzowych? Zgodnie z Kodeksem pracy – nie. Co na to Państwowa Inspekcja Pracy?

 

W myśl art. 162 Kodeksu pracy, urlop wypoczynkowy może zostać podzielony na części, jednak co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Nieudzielenie pracownikowi co najmniej jednej części urlopu wypoczynkowego obejmującej dwa tygodnie stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. PLN.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Stanowisko PIP a 14-dniowy urlop wypoczynkowy

Do tej pory PIP stał na stanowisku w pełni spójnym z zapisami Kodeksu pracy – że co najmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna trwać nie mniej, niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Liczonych jako dni pracy pracownika oraz dni dla niego wolne od pracy.

Jednak 30 lipca 2021 r. Główny Inspektorat Pracy, w odpowiedzi na pytanie Dziennika Gazety Prawnej stwierdził, że nieudzielenie przynajmniej jednej części wypoczynku obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Czyli, że pracodawca – na wniosek pracownika – może udzielić mu urlopu w wymiarze np. dwa razy po 7 dni, bez narażania się na karę grzywny.

 

 PAMIĘTAJ! 30 września br. mija termin wykorzystania zaległego urlopu za rok 2020!

 

Prawo do regeneracji sił

W wyżej przywołanym stanowisku, Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy stwierdził ponadto, że nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiar tego urlopu jest wykroczeniem, gdyż pracownik ma prawo do regeneracji sił.

 

Urlopy wypoczynkowe A.D. 2021 – zasady udzielania

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj