Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia stron opiera się na zgodnym oświadczeniu woli pracodawcy oraz pracownika. Co warto na ten temat wiedzieć?

 

Z inicjatywą o zamiarze rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron każdy z jej sygnatariuszy może wystąpić zawsze. Zgodnie z art. 30 §1 pkt 1 Kodeksu pracy każdą umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron. Ustawodawca również dopuszcza zastosowanie tego trybu w trakcie zwolnień grupowych w oparciu o przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów Grant Thornton >> 

 

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron musi mieć formę pisemną?

W aktualnym stanie prawnym nie ma wymogu zawierania porozumienia stron w formie pisemnej. Takie porozumienie można również zawrzeć ustnie. Należy pamiętać jednak, że dla celów dowodowych bezpieczną opcją jest spisanie propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron oraz że przyjęcie takiego porozumienia również powinno mieć formę pisemną.

Warto zatem w pisemnej propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron uwzględnić:

  • miejscowość i datę;
  • dane pracownika i pracodawcy;
  • propozycję rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron wraz ze wskazaniem sugerowanego terminu jej rozwiązania;
  • podpisy stron.

Ponadto, o ile story uznają to za słuszne, mogą również uregulować dodatkowe kwestie związane z odejściem pracownika z pracy – np. informacje dotyczące zwrotu sprzętu służbowego czy sposobu rozliczenia urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi.

 

 WAŻNE! Pracodawca i pracownik zawierając porozumienie stron, uzgadniają przede wszystkim czas, w którym stosunek pracy przestanie ich obowiązywać – np. w ciągu tygodnia, miesiąca lub też w terminie natychmiastowym. Przepisy prawa nie wymagają, aby podawać przyczynę zakończenia stosunku pracy w trybie porozumienia stron. Ale – UWAGA – pracodawca jest zobligowany do wystawienia pracownikowi świadectwa pracy, wpisując jako powód rozwiązania umowy o pracę porozumienie stron.

 

Czy można cofnąć zgodę na porozumienie stron?

Co do zasady zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik oraz pracodawca mają prawo cofnąć do momentu, zanim dojdzie do rozwiązania umowy w tym trybie.

Pracownik – w szczególnych przypadkach – może uchylić się od skutków prawnych złożonego pracodawcy porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę powołując się na wadę oświadczenia woli. Na przykład pracownica może powołać się na fakt braku świadomości, że była w ciąży w momencie składania oświadczenia woli.

 

 UWAGA! Gdy pracodawca nie godzi się na warunki zaproponowane przez pracownika w porozumieniu dotyczącym rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie ma prawa rozważać takiego porozumienia w kategoriach naruszenia praw pracowniczych. W takich okolicznościach pracownik może rozwiązać umowę o pracę przedkładając pracodawcy wypowiedzenie (rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia).

 

Kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy część II: Ania Kowalska na umowie o pracę

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj