Ustawa o ubezpieczeniach społecznych - jakie zmiany od 2022 roku?

Co się zmieni po niedawnej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych? Przytaczamy kluczowe zmiany wraz z dotyczącymi ich fragmentami przepisów!

 

3 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustawNajważniejsze zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku są wyszczególnione poniżej.

 

Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia do 91 dni

Za  okres  niezdolności  do  pracy  lub  niemożności  wykonywania  pracy  z  przyczyn  określonych  w  art.  6  ust.  2  przypadający  po  ustaniu  tytułu  ubezpieczenia  chorobowego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2, oraz spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

 

Zaliczenie wszystkich okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy (z wyjątkiem ciąży) i okresów niezdolności do pracy z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni do jednego okresu zasiłkowego

„Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy  nie  przekraczała  60  dni.  Do  okresu  zasiłkowego  nie  wlicza  się  okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.”

 

Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

Zasiłek chorobowy za dni pobytu w szpitalu będzie wynosił: „80% podstawy wymiaru zasiłku.”

 

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym dla przedsiębiorców od dnia zarejestrowania do dnia wyrejestrowania

W przypadku dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym albo chorobowym – ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu do dnia wyrejestrowania:

„Objęcie dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi albo chorobowym następuje od dnia wskazanego odpowiednio w zgłoszeniu nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało złożone w ZUS”

 

Wypłaty świadczeń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i płatnicy będą zobowiązani do wypłaty zasiłków „na bieżąco  po  stwierdzeniu  uprawnień (..), nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.”

 

Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy składek będą zobowiązani do założenia profilu na PUE ZUS

Powodem powyższej zmiany jest fakt, że dokumenty do ZUS będzie można przekazywać tylko w formie elektronicznej. O szczegółach pisaliśmy w tekście << PUE ZUS obowiązkowy dla wszystkich pracodawców >>

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia kadr i płac?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj