Pracownica w ciąży, a zwolnienie z pracy

Czy ciąża pracownicy uniemożliwia zwolnienie jej z pracy? Kiedy pracodawca może zwolnić ciężarną?

 

W czasie ciąży pracownica podlega szczególnej ochronie. Zgodnie z art. 177 ust. 1 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną.

 

Umowa o pracę jest chroniona prawem – zostanie przedłużona do daty narodzin w sytuacji, gdy ciąża pracownicy w dniu rozwiązania umowy przekraczała trzeci miesiąc.

 

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży?

Pracodawca nie może co do zasady rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły:

  • likwidacja firmy;
  • upadłość firmy;
  • zwolnienie dyscyplinarne – z przyczyn leżących po stronie pracownika wskazanych w art. 52 ust. 1 Kp;
  • zatrudnienie pracownicy na podstawie umowy o pracę na okres próbny nie przekraczający jednego miesiąca – pracodawca nie ma obowiązku przedłużać z nią umowy nawet po przedstawieniu przez ciężarną zaświadczenia lekarskiego;
  • zatrudnienie pracownicy na czas określony w celu zastępstwa pracownika – w tym przypadku umowa automatycznie wygasa wraz z powrotem zastępowanego pracownika.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych pracowników? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Zwolniona ciężarna może domagać się przywrócenie na stanowisko!

W przypadku, kiedy ciężarna kobieta zostanie zwolniona z pracy (poza wyjątkami wymienionymi powyżej), pracodawca ma obowiązek przywrócenia jej na dane stanowisko. Wskazuje na to Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca 2001 roku (I PKN 330/00). W takiej sytuacji pracownica może domagać się, by wypowiedzenie zostało uznane za bezskuteczne, gdy po jego dokonaniu okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę.

 

 Ponadto Sąd Najwyższy w wyroku z 13 kwietnia 1972 roku (III PZP 7/72) orzekł, że kobiecie, która zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia umowy (tzn. że nie była w ciąży w chwili wypowiedzenia jej umowy o pracę) przysługuje ochrona niezależnie od tego, czy po okresie wypowiedzenia nastąpiło przerwanie ciąży.

 

Sprawdź też 👉 Udzielenie ciężarnej pracownicy zwolnienia od pracy na czas badań lekarskich 👈

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj