Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej w 2022 roku - Polski Ład

Pigułka informacyjna dla przedsiębiorców i pracowników o zmianach w składce zdrowotnej od 2022 roku, wynikających z Polskiego Ładu.

 

Propozycje zawarte w programie Polski Ład zmienią wysokość składki zdrowotnej oraz zasady jej odliczania od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wiadomo już, że składka wyniesie 9% (czyli tyle, ile do tej pory), ale nie będzie już można jej odliczyć od podatku. Dla większości pracowników zatem wejście w życie dwóch najkorzystniejszych zmian Polskiego Ładu (tj. podwyżka kwoty wolnej od podatku z 8 do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego z 85 do 120 tys. zł) zostanie zniwelowane przez pozbawienie ich prawa do odliczeń składki zdrowotnej. Również dla właścicieli firm oznacza to kłopoty, ponieważ taki kształt zmian, to zapowiedź znacznie wyższych kosztów wynagrodzeń.

 

Jakie zmiany przewiduje Polski Ład w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową lub podatek liniowy, będą musieli liczyć się z minimalną kwotą składki zdrowotnejpodstawą wyliczenia będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. Naturalnie, jeśli przedsiębiorca będzie mieć wyższe dochody, to składka zdrowotna będzie naliczana od ich wysokości. Zmiany przewidują ponadto, że jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu nie wykaże żadnego dochodu, to zapłaci składkę zdrowotną w „minimalnej” wysokości. Najbardziej ucierpią przedsiębiorcy, którzy wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy – oni nie skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku.

Ryczałtowcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 1/3 należnego podatku. W przypadku ryczałtowców nie zostanie jednak wprowadzona minimalna składka zdrowotna. Tym samym ryczałtowiec, który nie wykaże przychodów (a zatem nie zapłaci podatku), nie będzie musiał również płacić składki zdrowotnej. Jak stwierdził wiceminister, wszystko dlatego, że ryczałtowcy „w dużej części są to osoby, które w ten sposób dorabiają”.

Właściciele firm, którzy rozliczają się kartą podatkową – czyli gł. taksówkarze, hotelarze, fryzjerzy, kosmetyczki czy budowlańcy – zapłacą składkę zdrowotną na poziomie 9% od średniego wynagrodzenia, bez możliwości odliczenia jej od podatku.

 

Jak będzie rozliczana składka zdrowotna w 2022 roku?

Składkę zdrowotną będzie trzeba płacić w trakcie roku od dochodu ustalonego narastająco jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodów. Podstawa wymiaru składki nie będzie mogła być niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Rozliczenie składki będzie następować po zakończeniu roku. Ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot różnicy (po złożeniu stosownego wniosku), jeśli suma wypłaconych składek za poszczególne miesiące roku nie będzie wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie naliczania składek dla pracowników w 2022 roku czy prowadzenia spraw kadrowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Jakie zmiany w składce zdrowotnej od 2022 roku czekają pracowników?

Wycofanie możliwości odliczenia składki zdrowotnej niestety wpłynie na wynagrodzenia netto pracowników. Niektórym zostanie podwyższony próg podatkowy z 85 528 zł do 120 000 zł, natomiast osoby, których przychód ze stosunku pracy nie przekroczy kwoty 133 692 zł w skali roku, zostanie wprowadzona tzw. ulga dla klasy średniej.

Osoby, które zarobią brutto do 8,5 tys. zł miesięcznie, nie odczują wielkich zmian. Natomiast ci, którzy zarobią powyżej 11 tys. zł brutto miesięcznie, z pewnością zanotują na koncie stratę w wypłacie. Im wyższy będzie poziom ich wynagrodzeń, tym strata w wypłacie netto będzie większa.

 

Chcesz poznać symulację brutto-netto dla wynagrodzenia 4000, 6000 i 9000 zł lub pobrać bezpłatny kalkulator uwzględniający zmiany zaproponowane w programie Polski Ład? Przejdź do artykułu naszego eksperta pt. << Polski Ład zmieni nasze wynagrodzenia! W jaki sposób? >> (klik)

 

Konsekwencje zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej od 2022 roku

Eksperci prognozują, że ww. zmiany doprowadzą do ucieczki dobrze zarabiających specjalistów, którzy prawdopodobnie będą myśleli o zmianie rezydencji podatkowej np. na cypryjską, gdzie obowiązuje podatek 12,5%. Ministerstwo finansów jednak będzie próbowało zabezpieczyć się przed ucieczką podatników do innych krajów, wprowadzając rozszerzoną rezydencję podatkową.

W nadchodzącym roku może wejść w życie także inna propozycja rządu – by członkowie zarządów spółek i fundacji płacili składkę zdrowotną. Będzie to 9% od wynagrodzenia członka zarządu.

 

mm

Specjalista ds. płac, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj