PIP przekształci umowę cywilnoprawną w etat "z urzędu"?

PIP przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, którego jednym z kluczowych rozwiązań ma być nadanie inspektorom uprawnienia do przekształcania zatrudnienia niepracowniczego (samozatrudnienia, zlecenia, dzieła) w etat, na mocy decyzji administracyjnej. Niezgadzający się z nią zatrudniający mieliby się odwoływać do sądu.

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy jest w trakcie przygotowywania projektu dotyczącego nowelizacji ustawy o Inspekcji Pracy. Jednym z najważniejszych założeń, które miałyby zwiększyć uprawnienia inspektorów PIP, tyczą się możliwości przekształcenia z urzędu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Zmiana umowy miałaby następować na mocy decyzji administracyjnej, a niezgadzający się z nią zatrudniający musiałby się odwoływać do sądu.

W obecnym stanie prawnym inspektorzy PIP nie mają uprawnień do takiej zmiany umów, natomiast mogą składać pozwy, a za zgodą pracownika również uczestniczyć w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach dotyczących ustalenia stosunku pracy.

 

Jak realne jest rozszerzenie uprawnień PIP o możliwość przekształcania umów cywilnoprawnych w etat?

To, czy rozwiązania proponowane przez Państwową Inspekcję Pracy wejdą w życie, zależy od poparcia w Sejmie. Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, posłowie podkreślają, że szeroki zakres nowelizacji ustawy może utrudnić jej wdrożenie. Warto pamiętać, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli już podobny projekt nowelizacji w tej sprawie. Aktualnie jednak podchodzą ostrożnie do proponowanych zmian ze względu na propozycje Polskiego Ładu. Przewodniczący Rady Ochrony Pracy (ROP) przy Sejmie RP, która nadzoruje działalność Państwowej Inspekcji Pracy Janusz Śniadek zaznacza, że „w Polskim Ładzie jest propozycja ujednolicenia zatrudnienia, tzn. wyeliminowania umów śmieciowych. W PIP trwają też prace nad kompleksową zmianą ustawy o inspekcji, i to w szerszym zakresie niż przekształcanie umów. A łatwiej jest przeprowadzić w Sejmie nowelizację dotyczącą konkretnego rozwiązania niż gruntowną reformę w wielu zakresach”.

 

Ile umów cywilnoprawnych PIP zakwestionowała w 2020 roku?

W 2020 roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 24,7 tys. umów cywilnoprawnych. Z danych wynika, że 2,2 tys. takich umów posiadało znamiona stosunku pracy. W związku z czym, w wyniku ingerencji Państwowej Inspekcji Pracy, 1,5 tys. osób, które podpisały tzw. „umowy śmieciowe” otrzymały umowy o pracę. Nie znamy jednak statystyk dotyczących dalszego losu tych umów – czy trwają, czy zostały rozwiązane, czy zmieniono ich warunki.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj