Wkrótce zmiany w regulacjach dotyczących zatrudniania cudzoziemców!

W Polsce pracuje legalnie ponad 15,7 mln cudzoziemców! Jakie najnowsze zmiany przygotował rząd odnośnie pobytu i zatrudniania obcokrajowców?

 

Według najnowszych danych ZUS liczba cudzoziemców ubezpieczonych i zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec października br. wyniosła ponad 15,7 mln. Stąd nie dziwią kolejne projekty zmian, nad którymi pracuje Sejm i Senat, by ułatwić pracodawcom zatrudnianie obcokrajowców – zwłaszcza w obliczu dotkliwego braku wykwalifikowanych kadr na rynku pracy. Co zatem przyniosą najnowsze regulacje w kontekście zatrudniania cudzoziemców?

 

Interesujesz się zatrudnianiem cudzoziemców? Koniecznie przejrzyj nasze dwa poradniki poświęcone temu zagadnieniu:

Zatrudnianie cudzoziemców – dwa przewodniki na rok 2021

 

Nowe regulacje dotyczące zatrudniania obcokrajowców

Rząd przyjął Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (nowelizujący m.in. ustawy: o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku czy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku), który ma znacząco usprawnić postępowania administracyjne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.

Główne zmiany to:

1) wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy z 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy do 24 miesięcy;

2) rezygnacja z konieczności przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu przy staraniu się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

3) modyfikacja zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zamiast – jak jest obecnie w przypadku zmiany pracodawcy – wymagania od cudzoziemca uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy;

4) poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

5) uporządkowanie przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać.

 

Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowych czy płacowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

oprac. na podst.: KPRM

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj