Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet

19 listopada to Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet, zatem warto w tym dniu przyjrzeć się sytuacji zawodowej kobiet, wyzwaniom z jakimi się zmagają oraz rozwiązaniom, które można wdrożyć, aby mogły rozwijać swój potencjał i aspiracje.

 

Pomimo iż kobiety stanowią ponad połowę populacji kraju ich udział na rynku pracy wynosi tylko 45 proc. Najnowszy raport przygotowany przez Future Collars i Instytut DELab UW pt. „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie transformacji”, analizuje aktualną sytuację kobiet na polskim rynku, prezentując jak pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową Polek, jak duże są dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz co jest kluczem do sukcesu dla kobiet.

 

Kryzys związany z pandemią silnie wpłynął na sytuację zawodową kobiet w Polsce

Pandemia bezsprzecznie pogorszyła równowagę między życiem zawodowym i życiem prywatnym kobiet, które stały się znacznie bardziej obciążone obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi. Aż 60% pracujących matek doświadczyło trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych i rodzicielskich, a 41% kobiet czuje się przeciążonych pandemią i wprowadzanymi obostrzeniami. Niezadowolonych ze swojej obecnej pracy jest 21% kobiet, jednak niemal 30% z nich nie zmienia jej ze względu na strach. Ponad jednej trzeciej z pracujących kobiet obniżono czasowo lub stale wynagrodzenie ze względu na pandemię.

 

Brak równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Na polskim rynku pracy nadal widoczne są dysproporcje w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Różnice w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn (z ang. Gender Pay Gap) wynoszą średnio ok 16% na niekorzyść kobiet przy wykonywaniu tej samej pracy.

67% kobiet uważa, że Polki nie są traktowane na równi z mężczyznami przez pracodawców, ponadto 64% twierdzi, że kobiety i mężczyźni nie mają takiej samej możliwości awansu zawodowego. Niestety mimo niezadowolenia ze swojej obecnej pracy (21% ankietowanych), tylko 5% z nich aktywnie dąży do zmiany zawodowej.

 

Nowe kompetencje – klucz do sukcesu

Rozwój zawodowy i zmianę ścieżki kariery kobiet hamują: niska samoocena (23%) oraz strach przed zmianą (29%). 33% kobiet uważa, że kluczem do sukcesu są nowe kompetencje. A najwięcej czasu na regularną naukę poświęcają kobiety z przedziału wiekowego 56-65 lat (13%), natomiast w grupie pań w wieku 25-35 jest to tylko 5,5% ankietowanych.

Jak wspomóc kobiety w realizacji zawodowych ambicji? Odpowiedzią ze strony pracodawców powinno być zaoferowanie kobietom – częściej, niż do tej pory:

  • elastycznych form pracy,
  • pracy zdalnej,
  • pracy w niepełnym wymiarze czasu.

Oczywiście katalog pomysłów i możliwości jest znacznie szerszy, wymaga jednak odpowiedniej świadomości oraz woli.

 

 

źródło: https://womanupdate.org/dla-mediow/#raport

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj