Mija niemal rok ewidencji umów o dzieło

ZUS podsumował statystyki dotyczące umów o dzieło zawartych w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku. Co mówią dane?

 

Na początku grudnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 1 stycznia do 30 września 2021 r. zawarto ponad 1,2 mln umów o dzieło. Najwięcej umów zostało zawartych w sierpniu oraz we wrześniu.

Największa grupa pracowników wykonujących pracę w oparciu o umowę o dzieło, to osoby w wieku 30–39 lat.

Najwięcej umów o dzieło było zawartych w działalności edukacyjnej, organizacjach członkowskich oraz działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką oraz działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Najwięcej umów zawarto w województwie mazowieckim, a najmniej w województwie opolskim.

Według danych zebranych z formularzy RUD najczęściej umowy o dzieło były zawierane na nie dłużej niż 9 dni.

 

 Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek i osoby fizyczne zlecające wykonanie dzieła są zobowiązani do zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło w ciągu 7 dni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Powyższy obowiązek nie dotyczy wyłącznie umów o dzieło: (1) zawartych z własnym pracownikiem, (2) wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, (3) zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Według informacji podanych przez ZUS ewidencja umów o dzieło jest prowadzona do celów statystyczno-analitycznych oraz do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-płacowych?
Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także

Skomentuj