Jest projekt ustawy ws. poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

Jednak nie rozporządzenie, ale ustawa ma uregulować zasady poboru i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy – dziś pojawił się jej projekt.

 

Dziś na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnychReguluje on mechanizm przedłużenia terminów poboru oraz wpłaty zaliczki na podatek dochodowy wprowadzony w drodze rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zostało ono opublikowane w piątkowy wieczór pod poz. nr 28, z ledwie kilkugodzinnym vacatio legis (tj. datą wejścia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia).

 

Naprawdę trudno się odnaleźć w tej alternatywnej rzeczywistości… Niby rozporządzenie zgodne z zasadami poprawnej legislacji, a jednak trzeba przenieść zapisy do ustawy… Nie ma też w projektowanej ustawie nowelizującej Polski Ład żadnych przepisów dotyczących różnicy pomiędzy kwotą podatku z 2021 r. a kwotą podatku z 2022 r. zapowiadaną przez PMM w ubiegły piątek – podsumowała najnowszy pomysł łatania tzw. Polskiego Ładu Monika Smulewicz, Partner i Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton.

Zakres przedmiotowy projektu nowelizacji

Projektowana nowelizacja przepisów ma dotyczyć miesięcy od lutego do grudnia 2022 roku i gwarantować, że wysokość zaliczek pobranych od pracowników i zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód nieprzekraczający 12 800 zł brutto będzie pobierana w wysokości nieprzekraczającej kwotę zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. Jeśli chodzi o zasady dotyczące stycznia 2022 roku – podstawą niepobrania części zaliczki na podatek dochodowy pozostanie ww. rozporządzenie z 7 stycznia br.

Ponadto przygotowywane przepisy mają zrekompensować utratę środków na fundusze rehabilitacji niepełnosprawnych wskutek wejścia tzw. Polskiego Ładu tym płatnikom, którzy są zobowiązani do tworzenia i prowadzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) lub zakładowego funduszu aktywności (ZFA).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń wynagrodzeń pracowników czy prowadzenia spraw kadrowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także

Skomentuj