Ważne zmiany w Kodeksie pracy już w sierpniu 2022!

Szykują się poważne zmiany w Kodeksie pracy – co dalej z urlopami i zasadami wypowiadania umów na czas określony?

 

Do sierpnia 2022 r. Polska ma obowiązek zaimplementować postanowienia  dwóch unijnych dyrektyw:

  • Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
  • Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.

W związku z powyższym w Sejmie trwają prace nad regulacjami nowelizującymi stosowne zapisy Kodeksu pracy. Część projektowanych zmian wywołuje jednak w środowisku pracodawców wątpliwości. Dotyczą one głównie kwestii urlopów oraz obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony.

 

Dłuższy urlop rodzicielski i 9 tygodni „nieprzenoszalnych”

Zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy work life balance łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców ma zostać wydłużony do 41 tygodni (w sytuacji urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) lub do 43 tygodni (w przypadku mnogiego porodu). W ramach ww. wymiaru urlopu rodzicielskiego ma zostać wprowadzona instytucja nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Stąd 9 tygodni urlopu rodzicielskiego jest nazywanych urlopem rodzicielskim dla ojca – nowe przepisy mają na celu włączenie w proces wychowania dziecka ojców, którzy rzadko wykorzystują urlop po urodzeniu się dziecka. Prawo do urlopu rodzicielskiego będzie zależało od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu, tzn. od bycia ubezpieczoną w dniu porodu.

 

Zasiłek macierzyński – płatny 70% lub 81,5%

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego ma wynosić 70% podstawy wymiaru zasiłku, jednak jeżeli pracownica złoży wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego maksymalnie do 21 dni po porodzie, wówczas miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku ojca dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Dodatkowe 2 dni wolne, odpłatne

Propracownicze zmiany da się również zauważyć w związku z wprowadzeniem dodatkowych 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym – będącymi zwolnieniem od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Jeśli obecność pracownika przy osobie mu bliskiej będzie konieczna i wymagalna natychmiastowo, wówczas będzie mógł wykorzystać takie zwolnienie. Za ten rodzaj wolnego etatowiec zachowa prawo do połowy wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

 

Dodatkowych 5 dni, nieodpłatnych

Z kolei w przypadku konieczności osobistej opieki lub wsparcia dla osoby spokrewnionej (syn, córka, matka, ojciec, małżonek/małżonka) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, a potrzebującej niekwestionowanej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych – pracownikowi będzie przysługiwał urlop opiekuńczy w liczbie 5 dni kalendarzowych w roku. Ten dodatkowy urlop nie będzie jednak płatny.

 

Nowe zasady wypowiadania umów czasowych

Poza zmianami mającymi związek z  kwestiami urlopów, najwięcej kontrowersji w środowisku pracodawców jest związanych nowymi regulacjami dotyczącymi rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

W aktualnym stanie prawnym pracodawca nie jest zobligowany do uzasadnienia wypowiedzenia umowy pracownikowi, która została zawarta z nim na czas określony. Natomiast po zmianie przepisów:

  • wprowadzony zostanie obowiązek pracodawcy do uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony,
  • obowiązek konsultacji związkowej dotyczącej omawiania zamiaru wypowiedzenia umowy ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracownika oraz
  • możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – tak samo jak w przypadku umów na czas nieokreślony.

 

 Implementacja unijnych przepisów  w zakresie dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy powinna zacząć obowiązywać przed 2 sierpnia 2022 r., natomiast w odniesieniu do dyrektywy work life balance – przed 22 sierpnia 2022 r.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń wynagrodzeń pracowników czy prowadzenia spraw kadrowych? Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także

Skomentuj