Obowiązkowe składki ZUS i zdrowotna w spółkach SKA od 2023 roku - czy SKA wciąż się opłaca?

Komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych – zgodnie z projektowanymi przepisami tzw. Polskiego Ładu 2.0 – będą musieli płacić składkę zdrowotną oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Czy to oznacza, że SKA przestanie się opłacać?

AKTUALIZACJA: 31 GRUDNIA 2022

 

Nowelizowany obecnie tzw. Polski Ład, obowiązujący w Polsce od 1 stycznia 2022 roku, zmienia się nie tylko w części podatkowej. Ustawodawca w jego drugiej wersji, tzw. Polskim Ładzie 2.0, postanowił poprawić i uszczelnić także inne regulacje – np. dotyczące składki zdrowotnej i składek społecznych, których płacenia do tej pory można było uniknąć będąc np. komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Co dokładnie się zmieni od 2023 roku dla SKA, których działa w Polsce obecnie ponad 3 tysiące?

 

Komplementariusze SKA od 2023 roku staną się przedsiębiorcami

Projekt zmian w przepisach tzw. Polskiego Ładu został przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia br. (pisaliśmy o tym >>TUTAJ<< ). Zostały w nim utrzymane założenia dotyczące komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, którzy od 2023 roku wg nowych regulacji staną się przedsiębiorcami i jako tacy będą podlegali obowiązkowi opłacania składek zdrowotnych oraz na ubezpieczenia społeczne. Wg uzasadnienia resortu finansów przytoczonego na łamach Pulsu Biznesu (w artykule z 18 kwietnia br. pt. Rząd zamknie zusowskie eldorado) takie rozwiązanie „zapewni pełniejszą realizację zasady solidaryzmu społecznego i uszczelni system ubezpieczenia przed zmianami form prowadzenia działalności, nakierowanymi na uniknięcie oskładkowania”.

 

Nowi ubezpieczeni wg Polskiego Ładu 2.0

Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, zgodnie z procedowanymi przepisami tzw. Polskiego Ładu 2.0, zostaną objęci od 2023 roku:
  • komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych,
  • akcjonariusze prostej spółki akcyjnej wnoszący do niej wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług,
  • prokurenci.
Doprecyzowaniu ulegnie także zapis art. 82 ust. 4. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – będzie w nim wyraźnie zapisane, że zasada opłacania składki zdrowotnej odrębnie od każdej prowadzonej spółki dotyczy tylko osób na karcie podatkowej (wymienionych w art. 81 ust. 2z) oraz artystów i twórców (wymienionych w art. 81 ust. 2za).
Ponadto komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych będą zobowiązani do opłacania składek na ZUS, ze względu na zmiany planowane w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Po ww. zmianach, począwszy od 2023 roku, komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych będą objęci ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, a tym samym obowiązkiem opłacania składek na te ubezpieczenia jak przedsiębiorcy (zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy systemowej oraz zdrowotnej).

Jak wysokie składki społeczne oraz zdrowotne zapłacą komplementariusze SKA?

W przypadku komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz dobrowolne – chorobowe) jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (tj. w 2023 r. w wys. 4161 zł). Składka ta obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

UWAGA! Komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej nie ma możliwości opłacania składek w niższej wysokości, aniżeli ww. lub wcale (w ramach ulgi na start, składek preferencyjnych czy od dochodu – tzw. mały ZUS plus).

A jak wysoką składkę zdrowotną będzie opłacał komplementariusz SKA? Jej podstawą będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Jest ona ogłaszana przez Prezesa GUS zwykle w lutym roku kolejnego. Składka ta obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

 

Chcesz wiedzieć więcej o zbiegu tytułów do ubezpieczeń albo o obowiązku samodzielnego dokonania zgłoszenia? Skontaktuj się z ekspertami ds. >> outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

Co przesądza o opłacalności SKA?

Polski Ład sprawił, że zainteresowanie spółką komandytowo-akcyjną gwałtownie wzrosło, ze względu na jej trzy kluczowe atuty:
  • brak obowiązku opłacania składek ZUS i składki zdrowotnej przez jej wspólników – zarówno przez akcjonariuszy, jak i komplementariuszy,
  • możliwość korzystania przez wspólników z korzystnych zasad opodatkowania dochodów,
  • brak daniny solidarnościowej.

Czy SKA będzie nadal opłacalna w 2023 roku?

Jak wyjaśnia Magdalena Frukacz, Counsel, Radca Prawny w Grant Thornton, w artykule pt.: Zmiany w składkach ZUS od 2023 r. – czy nadal warto przekształcić się w SKA?, „jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, spółka komandytowo-akcyjna i spółka komandytowa zostaną ze sobą praktycznie zrównane pod względem zasad opodatkowania oraz składek płaconych przez komplementariuszy. Mając na uwadze, że prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo-akcyjnej jest bardziej sformalizowane niż w spółce komandytowej czy w spółce z o.o., a w konsekwencji generuje większe koszty, wydaje się, że SKA znów straci na atrakcyjności, a przedsiębiorcy nie będą się już decydowali na przekształcenie swojej działalności w ten typ spółki”. Co to oznacza w praktyce?

 

Po wejściu w życie Polskiego Ładu spółki komandytowo-akcyjne stały się dla wielu przedsiębiorców korzystną formą prowadzenia działalności. Planowane zmiany w przepisach, nakładające składki ZUS na komplementariuszy SKA, prawdopodobnie spowodują, że rozpoczęcie działalności w formie SKA albo przekształcenie w SKA nie będzie już opłacalne, a przedsiębiorcy będą wybierać inne formy prowadzenia działalności gospodarczej – przewiduje Magdalena Frukacz.

 

 JAK MOŻEMY POMÓC? Prawnicy z zespołu Kancelarii Prawnej, działającej w ramach Grant Thornton, przy współpracy ze specjalistami z zakresu podatków, księgowości i finansów oferują przedsiębiorcom kompleksowe usługi w zakresie reorganizacji prowadzonego biznesu. Zapraszamy do >> KONTAKTU<<

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także