Czy pracownikowi należy się wolne za święto przypadające w niedzielę?

W 2022 roku Święto Pracy obchodzone 1 maja przypada w niedzielę – czy to oznacza dodatkowy inny dzień wolny dla etatowców?

 

Państwowa Inspekcja Pracy już wielokrotnie wyjaśniała, że – zgodnie z przepisami art. 130 par. 2 Kodeksu pracy – „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

W praktyce oznacza to tyle, że jeśli święto ustawowe przypada w sobotę, to – mimo iż zasadniczo sobota jest dniem wolnym od pracy w standardowym pięciodniowym tygodniu pracy – pracodawca ma obowiązek „oddania” pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (tj. zwykle maksymalnie w okresie czterech miesięcy).

Gdy święto przypada w niedzielę, pracownikowi nie należy się dodatkowy dzień wolny, czyli obniżenie wymiaru czasu pracy o osiem godzin (tj. o tzw. dniówkę).

 

Kiedy za święto przypadające w niedzielę trzeba pracownikowi „oddać” dzień wolny?

Wyjątek od reguły polegającej na tym, że za święto przypadające w niedzielę nie „oddaje się” pracownikowi dnia wolnego, ma miejsce w sytuacji, gdy niedziela stanowi dla pracownika dzień roboczy (zwykły dzień pracy), w związku z określoną organizacją pracy w danym zakładzie. Wówczas, zgodnie z art. 15111 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do „oddania” takiemu pracownikowi innego dnia wolnego.

Za pracę w niedzielę pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a za pracę w dniu świątecznym powinien oddać dzień wolny w ciągu danego okresu rozliczeniowego.

 

Czy jest szansa na wolne za święto w niedzielę?

Poseł Paweł Szramek 16 stycznia 2022 roku zgłosił Interpelację nr 30597 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dni ustawowo wolnych od pracy, które przypadają w niedzielę. Zadał w niej dwa pytania:

  • Czy w ministerstwie brane jest pod uwagę wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania?
  • Jeśli nie, to jakie argumenty za tym przemawiają?

Minister Marlena Maląg w swojej odpowiedzi na ww. interpelację przypomniała, że niedziela jako dzień ustawowo wolny od pracy jest wyłączona z procedury „oddawania” innego dnia wolnego. Poinformowała również, że „obecnie nie jest rozważane, ani planowane przeprowadzenie zmiany przepisów Kodeksu pracy o czasie pracy w kierunku postulowanym w interpelacji„.

Przypomniała jednak, że kodeksowe regulacje stanowią pewne minimum korzystnych regulacji dla pracowników, które zawsze mogą zostać unormowane jeszcze korzystniej w przepisach wewnątrzzakładowych. Jeśli pracodawca chce i ma taką możliwość, może udzielić większej liczby płatnych dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym. Nie może ich być tylko mniej, niż stanowi Kodeks pracy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także