Praca hybrydowa - nowa era współpracy?

Dlaczego praca wyłącznie w trybie home office nie jest najlepszą opcją dla pracowników i pracodawców? Czy hybrydowy model współpracy stanie się odpowiedzią na główne bolączki nowej ery w relacji pracownik-pracodawca?

 

HB Reavis opublikowało raport „Wellbeing 2.0: Co czeka świat pracy hybrydowej?”, który miał na celu zbadać wpływ pandemii na model pracy i jej konsekwencje. Wnioski z przeprowadzenia badania wśród międzynarodowej grupy respondentów nie pozostawiają wątpliwości, że praca hybrydowa jest teraz kompromisem, rozwiązaniem pieczętującym nową erę współpracy w relacji pracownik – pracodawca.

 

Korzyści, ale i zagrożenia dla obu stron kontraktu

Obecnie pomimo tego, że w wielu krajach zniesiono większość pandemicznych obostrzeń, całkowity powrót ludzi do biur wydaje się niezbyt realną wizją. Z perspektywy pracowników home office oznacza bowiem dużą oszczędność czasu i pieniędzy. Z drugiej strony wiele badań wskazuje, że niesie ze sobą pewne zagrożenia:

  • 55 proc. ankietowanych pracodawców jest zadowolonych z wydajności pracowników po rozpoczęciu pandemii.
  • 37 proc. ankietowanych pracowników odczuwa frustrację ze względu na brak bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami w biurze.
  • Więcej niż 50 proc. ankietowanych pracowników przyznało, że przez pracę zdalną straciło więź ze współpracownikami, co miało negatywny wpływ na ich efektywność.

Pandemia COVID-19 wymusiła na firmach zmianę sposobu myślenia, sprawiając, że modele hybrydowe i praca zdalna stały się dla wielu zespołów normą. Praca zdalna, to praca wykonywana bez konkretnie określonego miejsca. Natomiast praca hybrydowa jest pracą wykonywaną częściowo poza siedzibą/oddziałem firmy, a częściowo – w miarę potrzeb – w biurze (zwykle w układzie 2/3 dni z domu/biura). Warto jednak pamiętać, że pracownik w systemie hybrydowym powinien być cały czas dyspozycyjny (czyli mieć możliwość szybkiego dotarcia do firmy), w odróżnieniu od pracy zdalnej.

 

Podtrzymywanie więzi kluczem do wydajności

Ponad 40 proc. ankietowanych przyznało, że podczas pracy zdalnej ich efektywność zmalała, mimo że 70 proc. z nich dysponowało wydzieloną przestrzenią do pracy w domu. Powodem spadku wspomnianej wydajności okazał się brak możliwości pracy zespołowej i bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi. Spośród badanych aż 57 proc. wskazało, że spotkania zdalne pogarszają ich wyniki pracy oraz ogólne samopoczucie.

Przytoczone badanie wskazuje, że praca zdalna spowodowała spadek zaangażowania i lojalności wobec pracodawców aż 62 proc. ankietowanych wątpi w swoje przywiązanie do obecnego pracodawcy. Spowodowane jest to poczuciem słabszej więzi ze współpracownikami oraz niższą efektywnością pracy.

Opinia pracodawców na temat konsekwencji jakie niesie ze sobą praca zdalna oraz potrzeb pracowników spowodowanych zmianą sposobu pracy jest zróżnicowana. 55 proc. ankietowanych pracodawców wykazuje zadowolenie z wydajności pracowników po rozpoczęciu pandemii, a 52 proc. zadawala jakość pracy osób pracujących zdalnie. W odróżnieniu od wyników badania pracowników, aż 73 proc. pracodawców uważa, że ich pracownicy czują silniejszą więź ze współpracownikami i firmą, w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Pracodawcy zauważają jednak także negatywne konsekwencje pracy zdalnej – 29 proc. z nich zauważyło zaburzenie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym sowich pracowników. Jak w takim razie odzyskać balans, skoro wiadomo, że „normalność” sprzed pandemii już nie wróci? Rozwiązaniem ma być praca hybrydowa.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Era pracy hybrydowej

Obecnie coraz więcej firm planuje albo już wybrało pracę hybrydową jako obowiązujący model pracy w firmie, który zakłada (wspomniane wyżej) podzielenie tygodnia pracy np. według zasady trzy dni z biura, dwa dni z domu. Ten elastyczny model pracy z pewnością pomoże zażegnać kryzys związany z wykonywaniem pracy jedynie z domu, ale trzeba wziąć pod uwagę, że praca hybrydowa nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, ze względu na różny charakter działalności firm. Ponadto wprowadzenie tego modelu może okazać się wymagające dla pracodawców.

Zdania pracowników na temat modelu pracy także są różne:

  • 19 proc. pracowników chce pracować całkowicie zdalnie,
  • 48 proc. woli wrócić do biura i standardowego trybu pracy,
  • a 33 proc. deklaruje chęć pracy w modelu hybrydowym lub nie ma jeszcze pewności.

Jeśli chodzi o dalszą perspektywę, to 33 proc. ankietowanych pracowników planuje wrócić w przyszłości do tradycyjnego modelu pracy z biura, a 38 proc. chce pracować zdalnie jak najwięcej. Badania pokazują, że ze względu na zróżnicowanie oczekiwań, nie będzie jednego, nowego modelu pracy. Rozpoczyna się nowa era, gdzie różne warianty pracy hybrydowej będą kompromisem między wymaganiami i oczekiwaniami zarówno pracodawców, jak i pracowników.

 

Potencjał pracy hybrydowej

Eksperci rynku pracy podkreślają, że najważniejszą kwestią jest to, aby pracodawcy zdawali sobie sprawę z potrzeb i preferencji swoich pracowników. Badania pokazują, że dla 47 proc. ankietowanych pracowników poczucie więzi z firmą i współpracownikami stanowi podstawowy czynnik wpływający na ich samopoczucie. Z kolei 41 proc. pracowników wskazuje, że jest to związane z towarzyską strona pracy biurowej (wspólny lunch, kawa). Analizy wskazują, że 23 proc. pracodawców nie podjęło żadnych działań w celu wzmocnienia poczucia więzi między pracownikami. W momencie przejścia na model pracy hybrydowej, firmy mogą zoptymalizować czas, który współpracownicy spędzają razem w biurze, odbudowując osłabione relacje. Zatrudnieni mają szansę co jakiś czas spotkać się i nieustannie czują się częścią danej organizacji. Model pracy hybrydowej pozwala także na osobiste spotkania między team leaderami, managerami i podwładnymi, które niekiedy są owocniejsze niż wideo rozmowy, telefony czy wymiana wiadomości. Codzienna skuteczna komunikacja w pracy zdalnej jest możliwa, ale są sytuacje, w których nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem.

 

 Pracodawcy muszą mieć nieustannie na uwadze, że odpowiednia komunikacja podczas pracy hybrydowej to podstawa, tym bardziej jeśli chodzi o skomunikowanie pracowników zdalnych i stacjonarnych. Konieczne jest zorganizowanie odpowiednich kanałów komunikacji. Sama przestrzeń biurowa musi być także gotowa na połączenie pracowników stacjonarnych i zdalnych. Warto pomyśleć nad salkami konferencyjnymi, w których wszyscy będą mogli pracować nad wspólnymi projektami albo uczestniczyć w różnych spotkaniach. Na pielęgnowanie relacji między pracownikami ma wpływ także odpowiednio zaprojektowana przestrzeń biurowa, która jest podzielona na strefy, by każdy mógł działać tak, jak lubi: w grupach różnej wielkości albo indywidulanie, przy biurku lub w przestrzeni mniej formalnej.

 

Praca hybrydowa łączy zalety pracy w trybie home office oraz pracy biurowej. Pracownicy mają możliwość przez część tygodnia korzystać ze swobody, jaką zapewnia praca z domu, a przez kolejną część tygodnia mogą pojawiać się w biurze i integrować z resztą zespołu.

Jeszcze dwa lata temu mało który analityk przypuszczał, że rynek pracy, modele jej wykonywania, oczekiwania pracowników i możliwości ich zaspokajania przez pracodawców tak bardzo się zmienią. Dziś wydaje się, że nie ma już powrotu do całkowitej dominacji sposobów wykonywania zadań znanych sprzed pandemii. Wygląda na to, że przyszłość organizacji „maluje się hybrydowo”.

 

mm

Starszy specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także