Alert! Nowe wzory ZUS-owskich elektronicznych wersji formularzy oraz schematy dla wniosków!

ZUS informuje, że od 29 lipca br. udostępni nowe wersje formularzy oraz nowe wersje schematów dla wybranych wniosków. Jakie to będą dokumenty?

 

Główny zakres zmian, wprowadzonych w nowych wersjach dokumentów formularzy udostępnionych przez ZUS od 29 lipca 2022, będzie dotyczył możliwości podania zagranicznego rachunku do wypłaty świadczeń. Zmodyfikowane zostaną następujące dokumenty:

 • Z-3 (Zaświadczenie płatnika składek) – dot. pracowników;
 • Z-3a (Zaświadczenie płatnika składek) – dot. ubezpieczonych niebędących pracownikami, z wyłączeniem osób prowadzących pozarolniczą działalność i z nimi współpracujących, a także duchownych;
 • Z-3b (Zaświadczenie płatnika składek) – dot. osób prowadzących działalność pozarolniczą i z nimi współpracujących oraz duchownych;
 • Z-10 (Oświadczenie do wniosku o zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu zatrudnienia lub tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego);
 • Z-12 (Wniosek o zasiłek pogrzebowy);
 • Z-15A (Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem);
 • Z-15B (Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny);
 • ZAM (Wniosek o zasiłek macierzyński);
 • ZAO (Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego);
 • ZAS-12 (Zaświadczenie płatnika składek) – dot. ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres;
 • ZAS-26 (Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego);
 • ZAS-33 (Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka);
 • ZAS-36 (Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat);
 • ZAS-39 (Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie);
 • ZAS-53 (Wniosek o zasiłek chorobowy);
 • ZAS-55 (Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy);
 • ZAS-59 (Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego);
 • ZNp-7 (Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne);
 • ZUR (Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego).

 

Nowe wersje schematów dla wniosków Z-3, Z-3a oraz Z-3b na PUE ZUS

Ponadto ZUS udostępni na PUE nowe wersje schematów dla wniosków: Z-3, Z-3a oraz Z-3b również od 29 lipca 2022. W ich przypadku zakres zmian obejmie nie tylko dodanie możliwości podania zagranicznego rachunku do wypłaty świadczeń, ale także przyporządkowanie podawanych okresów bezpośrednio do właściwych rodzajów świadczeń/zasiłków, których dotyczy dane zaświadczenie, a także rozszerzenie grupy ubezpieczonych dla Zaświadczenia Z-3b o osoby współpracujące z osobą fizyczną, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Nowe schematy dla wniosków można znaleźć tutaj >> Z-3 <<, >> Z-3a <<, >> Z-3b <<.

 

Nowy wniosek ZZD: o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe

Od 29 lipca br. pojawi się także nowy wniosek: ZZD. Jest to „Wniosek o zmianę danych osoby pobierającej świadczenia krótkoterminowe„, takie jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek wyrównawczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek pogrzebowy.

Pozostałe schematy mają zostać opublikowane po wdrożeniu z 29 lipca br.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

oprac. HZK za ZUS

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także