Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie PPK

Państwowa Inspekcja Pracy zyskała możliwość ścigania szerszego katalogu naruszeń oraz podmiotów. Co i kogo może dodatkowo kontrolować?

 

Już ponad dwa miesiące temu, tj. 4 czerwca br., miała miejsce nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jej funkcjonariusze zyskali dodatkowe możliwości kontroli oraz nakładania kar na zatrudniających prowadzących Pracownicze Plany Kapitałowe. Co dokładnie się zmieniło?

Dotychczas w ustawie o PIP widniał zapis o możliwości korzystania z treści art. 106 i 107 ustawy o PPK, co w praktyce oznaczało, że Inspekcja mogła ścigać naruszenia polegające na niedopełnieniu takiego obowiązku, jak:

  • zawarcie umowy o zarządzanie PPK w przewidywanych terminach – grozi za to kara do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego pracodawcy w roku obrotowym,
  • zawarcie umowy o prowadzenie PPK w przewidywanym terminie, a także dokonywanie wpłat do PPK, zgłaszanie wymaganych danych, prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK – grozi za to kara od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

 

Nowe uprawnienia PIP odnośnie PPK

Na skutek nowelizacji, od czerwca 2022 roku urzędnicy PIP mogą ścigać również za nakłanianie osób zatrudnionych lub uczestników PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Za takie działanie ustawodawca przewidział karę również w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego pracodawcy w roku obrotowym. To jednak nie wszystko.

Rozszerzony został również katalog podmiotów, które Inspekcja może kontrolować. Doszła możliwość weryfikacji zleceniodawców, ale tylko w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PPK. Było to konieczne dla zachowania równego traktowania wszystkich podmiotów zatrudniających, a są nimi według ustawy o PPK:

  • pracodawcy, jeśli posiadają NIP lub REGON,
  • nakładcy,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych,
  • zleceniodawcy, jeśli posiadają NIP lub REGON,
  • podmiot, w którym działa rada nadzorcza, w stosunku do członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
  • płatnicy składek ZUS, jeśli pracodawca lub zleceniodawca nie posada numeru NIP lub REGON.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie obsługi kadrowo-płacowej pracowników? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Specjalista ds. płac w Grant Thornton w dziale Outsourcingu. Związany z Grant Thornton od 2022, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zobacz także