Alert! Jutro upływa termin składania sprawozdań do PFRON!

Do 15 października br. należy złożyć sprawozdanie finansowe do PFRON za ubiegły rok. Kto jest do tego zobligowany, a kiedy nie trzeba składać takich dokumentów?

 

Ministerstwo Finansów rozporządzeniem z 7 marca br. (zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, Dz. U. poz. 561), wydłużyło terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej za rok 2021. Zmiana ta objęła także termin składania elektronicznego sprawozdania finansowego za miniony rok lub oświadczenia o braku obowiązku sporządzania takiego sprawozdania do właściwego terytorialnie oddziału PFRON – został on wydłużony do 15 października 2022 roku.

 

Kto powinien, a kto nie musi składać SF do PFRON?

Do złożenia sprawozdania finansowego (sporządzonego zgodnie z przepisami o rachunkowości) do PFRON są zobowiązani duzi lub średni przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, względnie do złożenia oświadczenia informującego, że nie są zobowiązani do sporządzania takich sprawozdań. Drugą sytuacją, w której nie trzeba składać sprawozdania finansowego bezpośrednio do PFRON, jest fakt złożenia elektronicznego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego, do którego PFRON ma dostęp. PFRON jednak będzie takie sprawozdania weryfikował pod kątem braków formalnych czy błędów finansowych i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, będzie mógł wezwać wnioskodawcę do ich uzupełnienia.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Kogo nie dotyczy obowiązek składania SF lub oświadczeń tego obligo do PFRON?

Obowiązek składania sprawozdań finansowych lub „Oświadczeń o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2021 r.” nie dotyczy:

  • pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa,
  • pracodawców mających status mikro- lub małego przedsiębiorcy (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 0 lub 1),
  • pracodawców niebędących przedsiębiorcami (wielkość w poz. 9 na wniosku Wn-D oznaczona kodem 4),
  • beneficjentów ubiegających się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (tj. składających wyłącznie wnioski Wn-U-G lub Wn-U-A).

 

 Co grozi za brak złożenia dokumentów do PFRON? Jeśli podmioty do tego zobowiązane nie złożą sprawozdania finansowego za miniony rok lub oświadczenia o braku takiego obowiązku do KRS lub właściwego oddziału PFRON w terminie do 15 października 2022 r., mogą się spotkać z wstrzymaniem wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników.

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także