Kto zostanie płatnikiem zasiłków w 2023 roku?

Kto będzie ustalał prawo do zasiłków i je wypłacał w 2023 roku? Pracodawca lub zleceniodawca czy ZUS? Jak prawidłowo ustalić liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego? Przypominamy kluczowe informacje.

 

Obowiązkiem pracodawcy – według ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwajest ustalenie płatnika zasiłków, w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. W przypadku, gdy płatnik składek (m.in. pracodawca lub zleceniodawca) na ubezpieczenie chorobowe będzie posiadał co najmniej 21 osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2022 roku, stanie się on płatnikiem zasiłków w 2023 roku. Natomiast, gdy nie zgłosi żadnej osoby do ubezpieczenia chorobowego na powyższą datę – liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym płatnik dokonał takiego zgłoszeniaW przeciwnym przypadku, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej, prawo do zasiłków ustala i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 Należy pamiętać, że jeśli w ciągu danego roku kalendarzowego zmieni się liczba ubezpieczonych, nie będzie miało to wpływu na już ustalony obowiązek płatnika składek.

 

ZUS  jest również płatnikiem zasiłków dla:

  • ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
  • ubezpieczonych będących duchownymi,
  • osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Jak prawidłowo ustalić liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego?

Aby prawidłowo określić liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na dzień 30 listopada 2022 roku, powinno się brać pod uwagę:

 • pracowników – (również uczniów),
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której – zgodnie z Kodeksem cywilnym – stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
 • osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.

 

 Osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych oraz duchownych, którzy podlegają pod ubezpieczenie chorobowe, nie należy wliczać do grona ubezpieczonych na dzień 30 listopada.

 

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także