Alert! Nowelizacja Kodeksu pracy coraz bliżej!

15 grudnia 2022 r. Sejm przyjął z poprawkami nowelizację Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. Jakie są najważniejsze założenia senackiej wersji dokumentu?

 

Zmiany w Kodeksie pracy, dotyczące wprowadzenia na stałe pracy zdalnej do polskiego porządku prawnego (w miejsce telepracy) oraz umożliwienia pracodawcom przeprowadzania prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników pod kątem obecności w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, są na końcowym etapie ścieżki legislacyjnej. Wczoraj nad poprawkami głosowali senatorowie – za nowelizacją było 97 senatorów, nikt nie był przeciw, dwóch senatorów wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja wróci do Sejmu, skąd trafi do podpisu Prezydenta. Jakie są najważniejsze założenia senackiej wersji dokumentu?

 

Praca zdalna – co postanowili senatorowie?

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje 3 rodzaje pracy zdalnej, tj.:

  • praca zdalna właściwa,
  • okazjonalna praca zdalna
  • oraz praca zdalna na jednostronne polecenie pracodawcy.

Poprawki Senatu dotyczące pracy zdalnej są znaczące:

  • okazjonalna praca zdalna, tj. praca wykonywana wyłącznie na wniosek pracownika, ma zostać wydłużona z 24 dni do 30 dni w roku kalendarzowym;
  • pracodawca ma mieć obowiązek uwzględniania wniosku o pracę zdalną rodzica wychowującego dziecko do ukończenia 10 roku życia, a nie – tak jak do tej pory – do 4 roku życia;
  • pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mieli możliwość wnioskowania o pracę zdalną, a pracodawca co do zasady będzie miał obowiązek uwzględnić taki wniosek;
  • okres vacatio legis w zakresie przepisów dotyczących pracy zdalnej został wydłużony do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Kontrola trzeźwości pracowników – jakie są założenia obecnej wersji nowelizacji?

Nowelizacja Kodeksu pracy pozwoli pracodawcom na przeprowadzanie kontroli trzeźwości lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Kontrola trzeźwości nie będzie mogła naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika.

Badanie kontroli trzeźwości będzie polegać na „stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika albo obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Kontrola trzeźwości będzie obejmować badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

 

mm

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr. Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także