Alert! Roczna deklaracja lub informacja PFRON za 2022 rok do 20 stycznia!

Na przełomie roku kalendarzowego pracodawcy mają więcej obowiązków – do 20 stycznia muszą złożyć m.in. roczną deklarację lub informację PFRON. Szczegóły poniżej.

 

Zakłady pracy, w których w danym miesiącu osiągnięto zatrudnienie wynoszące co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, a które nie osiągnęły w danym miesiącu określonego wskaźnika zatrudnienia liczby osób niepełnosprawnych, mają obowiązek składania deklaracji miesięcznych do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, jak również do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W styczniu każdego roku przypada ponadto termin składania deklaracji rocznej DEK-R lub informacji rocznej INF-2 za poprzedni rok. Za 2022 rok należy je złożyć do 20 stycznia 2023 roku.

 

UWAGA! Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza zmiany w deklaracjach dla przedsiębiorstw zobowiązanych do wpłat na PFRON. W związku z powyższym składając deklarację w bieżącym należy pamiętać, aby wypełnić dane na aktualnym druku.

 

PFRON INFORMUJE: Deklaracje i informacje – niezależnie czy jesteś pracodawcą zobowiązanym czy zwolnionym z wpłat na PFRON – masz obowiązek złożenia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego m.in. wielkość zatrudnienia ogółem i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś pracodawcą zobowiązanym do wpłat, to musisz składać „deklaracje”, a jeśli pracodawcą zwolnionym z wpłat, to musisz składać tzw. „informacje”. Rozliczenie wpłat – składane do Funduszu deklaracje i informacje musisz wypełnić zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Wpłaty dokonujesz na specjalnie do tego celu utworzone rachunki bankowe. Musisz pamiętać, że aby nie narazić się na konieczność zapłaty odsetek, wpłata powinna zostać dokonana w terminie. Jeżeli jednak będziesz miał problem z uregulowaniem należności, możesz wystąpić do PFRON z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty bądź odroczenie terminu płatności. (źródło: PFRON)

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także