Opodatkowanie w formie ryczałtu – zmiany terminów rozliczenia!

Rozliczasz się w formie ryczałtu na formularzu PIT-28? Znasz aktualne terminy płatności ryczałtu za grudzień i ostatni kwartał 2022 roku?

 

Przypominamy, że uległy zmianie terminy rozliczenia podatku dochodowego przez ryczałtowców – od rozliczenia 2022 roku PIT-28/PIT-28S składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Jeżeli na 30 kwietnia przypada dzień wolny od pracy – ostatecznym terminem na rozliczenie PIT-28 i PIT-28S jest pierwszy dzień roboczy następujący po nim (czyli w bieżącym roku zeznania te będzie można rozliczyć do 2 maja). Deklaracje przesłane przed 15 lutego zostaną uznane za złożone od 15 lutego (co oznacza, że wcześniejsze złożenie deklaracji PIT nie przyspieszy termin zwrotu nadpłaty – będzie ona liczona od 15 lutego).

 

 UWAGA! Ryczałt za grudzień 2022 roku oraz za ostatni kwartał 2022 roku jest płatny do końca lutego 2023 roku. W kolejnych latach ryczałt będzie płatny do 20 stycznia następnego roku podatkowego!

 

Do kiedy i jak zapłacić podatek wynikający z PIT-28?

Podatek wynikający z rozliczenia PIT-28/PIT-28S za rok 2022 należy zapłacić do 2 maja 2023 roku. Nie trzeba tego rozbić równocześnie ze złożeniem deklaracji fiskusowi – wysłać PIT można np. 15 lutego, a podatek trzeba zapłacić maksymalnie do 2 maja.

Do opłacenia podatku wynikającego z rozliczenia PIT-28/PIT-28S należy użyć mikrorachunku podatkowego. Można go znaleźć poprzez generator umieszczony >> TUTAJ << lub zgłosić się po niego do dowolnego urzędu skarbowego.

 

Dla kogo PIT-28 i PIT-28S?

Formularz PIT 28 jest przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem;
 • działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem;
 • najmu prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce i zagranicą;
 • sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym.

 

 Do końca 2022 roku najem prywatny można rozliczyć na zasadach ogólnych lub w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, jednak już od 2023 roku wynajmujący nie będą mieli możliwości wyboru – jedyną właściwą formą opodatkowania tego rodzaju przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

Z kolei PIT-28S składają podatnicy przedsiębiorstwa w spadku (do końca roku podatkowego, w którym zmarł przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje sposób opodatkowania według formy wybranej przez zmarłego). Zeznanie to zatem składają:

 • zarządcy sukcesyjni przedsiębiorstwa
 • lub osoby wykonujące czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego).

 Nie można złożyć zeznania PIT-28 i PIT-28S wspólnie z żoną czy mężem, ani rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych – przychody uzyskiwane z takich źródeł nie wyłączają prawa do ich rozliczania łącznie z żoną/mężem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Stawki ryczałtu 2022/2023

W 2022 roku nastąpiła zmiana tabeli stawek podatku ryczałtowego. Stawki rozliczane w deklaracji PIT-28/PIT-28S nie są jednakowe dla wszystkich rodzajów działalności – kluczowe z nich w rozliczeniu za rok 2022 są następujące:

 • 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
 • 15% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych – np. pośrednictwa w handlu hurtowym, hotelarstwa, wynajmu samochodów osobowych;
 • 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych czy w zakresie specjalistycznego projektowania;
 • 12,5% od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki przychodów ponad 100 000 zł;
 • 12% dla przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem niektórych usług w obszarze IT (dotychczas było to 15%), które są związane głównie z wydawaniem oprogramowania komputerowego (z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line) oraz z doradztwem informatycznym;
 • 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł;
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych;
 • 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu oraz ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą;
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

oprac. HZK za biznes.gov.pl

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także