Dofinansowanie z PFRON 2023 na niepełnosprawnego pracownika

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy, dzięki której pracodawcy będą mogli uzyskać wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – już od stycznia 2023 roku. Ile wynoszą nowe kwoty?

 

23 stycznia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 173), która zwiększa wysokość miesięcznych dopłat dla pracodawców do wynagrodzenia pracowników z niepełnosprawnością.

 

Nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń PFRON 2023

Od stycznia 2023 r. obowiązują wyższe kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych¹. Jak informuje PFRON, nowe kwoty wynoszą:

  • 2 400 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności,
  • 1 350 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 500 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności.

 

Jeżeli dofinansowanie dotyczy pracownika ze schorzeniem szczególnym², to powyższe kwoty zwiększa się o:

  • 1 200 zł – na pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania: 3600 zł),
  • 900 zł – na pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania: 2250 zł),
  • 600 zł – na pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania: 1100 zł).

 

Powyższe kwoty dofinansowania, to kwoty maksymalne, jakie pracodawca może uzyskać na pracownika zatrudnionego na cały etat. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu, kwota ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Ostateczna kwota wsparcia jest uzależniona (tak, jak dotychczas) również od:

  • kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego oraz
  • pomocy z innych źródeł otrzymanej do tych kosztów płacy.

 

 Dotąd obowiązujące zasady wyliczania przysługującego wsparcia nie uległy zmianie.

 

Od kiedy pracodawcy mogą składać wnioski z nowymi kwotami?

Przedsiębiorcy mogą zastosować wyższe kwoty dofinansowania po raz pierwszy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wypłacanego za styczeń 2023 r.³

W przypadku papierowych wniosków Wn-D dotyczących wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych za styczeń 2023 r. należy uwzględnić nowe kwoty już w załącznikach INF-D-P (w pozycji 51). Wnioski te należy wysłać pocztą do właściwego oddziału PFRON.

Z kolei w przypadku wniosków składanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), nowe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń będą dostępne od 1 lutego 2023 r. Od tego dnia wnioski składane w formie elektronicznej – za okresy od stycznia 2023 r. – uzupełnią się nowymi kwotami w pozycji 51 w INF-D-P. Kwota naliczy się właściwie, pod warunkiem wpisania etatu pracownika w pozycjach od 21 do 44.

 

 KONTAKT Z PFRON: (22) 581-84-10 wew. 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 lub pod adresem: sod@pfron.org.pl, względnie w SODiR w module „Korespondencja”

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

 

Podstawa prawna:

¹ Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 173).

² Określone w art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100), tj.: choroba psychiczna (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsja (06-E) oraz osoby niewidome w stopniu umiarkowanym i znacznym (04-O).

³ Art. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r., o której mowa w przypisie nr 1.

 

 

oprac. HZK za PFRON

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także