Alert! ZUS IMIR roczne do 28 lutego 2023 roku!

Płatnicy składek mają czas na przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji ZUS IMIR, o należnych i opłaconych za nich składkach społecznych, tylko do 28 lutego br.

 

ZUS IMIR (dawne RMUA) to dokument, który pracodawca przekazuje pracownikowi w trybie miesięcznym, rocznym lub na żądanie ubezpieczonego. Zawiera on m.in. podsumowanie należnych i opłaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawcy, jako płatnicy składek, mają obowiązek przekazania informacji rocznej za 2022 rok w terminie do 28 lutego 2023 roku wszystkim ubezpieczonym zatrudnionym w ich zakładzie pracy.

Dokument ZUS IMIR może być przekazany na dowolnym druku i w dowolnej formie uzgodnionej przez strony, pod warunkiem spełniania wymogów określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton << 

 

Kiedy nie trzeba przekazywać rocznej informacji ZUS IMIR?

Z obowiązku przekazania informacji rocznej ZUS IMIR zwalnia jedynie fakt przekazywania na bieżąco osobie ubezpieczonej informacji o wysokości składek przekazywanych do ZUS w 2022 roku. Takiego obowiązku nie ma również pracodawca w przypadku opłacania za ubezpieczonego wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Więcej na temat tego jak sporządzić informację miesięczną i roczną ZUS IZMIR można znaleźć na stronie ZUS >> TUTAJ << (klik).

 

Kto musi przekazać ZUS IMIR i w jakich okolicznościach?

Obowiązek przekazania ZUS IMIR mają m.in.:

  • pracodawcy (wobec pracowników),
  • zleceniodawcy (wobec m.in. zleceniobiorców),
  • powiatowe urzędy pracy (wobec bezrobotnych pobierających zasiłek dla bezrobotnych),
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych (wobec członków),
  • podmioty, na rzecz których jest wykonywana odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek powstaje, gdy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. płatnicy byli zobowiązani do rozliczenia za ubezpieczonych składek społecznych (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RPA).

 

Zobacz także