Ukończenie 26. roku życia a wynagrodzenie pracownika

Czy ulga PIT zero przepada automatycznie w miesiącu ukończenia przez pracownika 26 urodzin? Co ma do tego data przelewu wynagrodzenia? Jak zmieni się wysokość wynagrodzenia pracownika przed i po ukończeniu przez niego 26 roku życia?

 

W sierpniu 2019 r. rząd wprowadził zwolnienie podatkowe dla osób podejmujących pracę przed 26. rokiem życia – tzw. PIT zero. Dzięki temu przepisowi pracownicy mający mniej niż 26 lat nie mają obowiązku składania i rozliczania rocznej deklaracji podatkowej, jeśli ich przychody mieszczą się w limicie 85 528 zł w roku podatkowym. Dzięki temu mogą zaoszczędzić pieniądze, które wcześniej były im odciągane z wypłaty w związku z opłacaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

 UWAGA! Wspomniane zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli młody pracownik (do 26 r.ż.) zarabia więcej, wówczas dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) zostanie opodatkowana według skali podatkowej.

 

 Obowiązujące obecnie progi podatkowe:

 

Kto może skorzystać z PIT zero?

Ulga nazywana PIT-em zero jest przeznaczona dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody:

  • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej),
  • z umów zlecenia,
  • oraz – począwszy od 2021 r. – również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Według szacunków resortu finansów z ulgi korzysta około 2 mln młodych pracowników.

 

   WAŻNE! Ulga w PIT dla młodych nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli dany pracownik jest objęty ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).

 

PIT zero a data 26 urodzin oraz termin przelewu wynagrodzenia

Dokładna data urodzin pracownika ma duże znaczenie w kontekście tego czy ów pracownik w danym miesiącu będzie mógł skorzystać z ulgi w PIT, czy nie. Według interpretacji Ministerstwa Finansów w tym przypadku znaczenie będzie miała również data przelewu wynagrodzenia dla pracownika. Jeżeli wypłata w danym miesiącu nastąpi przed dniem urodzin takiej osoby, wtedy pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Podobna sytuacja wystąpi również wtedy, gdy przelew z wynagrodzenia zostanie wysłany w dniu ukończenia 26 roku życia przez pracownika. Jeśli jednak pieniądze zostaną przelane pracownikowi choćby dzień po urodzinach pracownika, niestety prawo do zwolnienia podatkowego przepada. W takiej sytuacji płatnik będzie musiał potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia.

 

26 urodziny pracownika a PIT-2

Od 2023 roku zmieniła się funkcja dokumentu PIT-2, czyli oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jego pełna nazwa brzmi: „Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Na wspomnianym dokumencie pracownik ma możliwość podania wszystkich informacji, jakie mogą wpłynąć na ustalenie zaliczki na podatek dochodowy oraz zastosowanie podwyższonych kosztów. Po ukończeniu 26. roku życia pracownik może złożyć powyższe oświadczenie do pracodawcy, jednak jest to jego uprawnienie, a nie przymus.

 

 Warto pamiętać! Jeżeli pracownik zmieniał pracę w ciągu roku zalecane jest, aby złożył dokument z informacją o osiągniętych przychodach ze stosunku pracy (również z umów zleceń), osiągniętych w danym roku podatkowym u poprzedniego pracodawcy. Ułatwi to zweryfikowanie w odpowiednim momencie i dostosowanie odpowiedniego progu podatkowego do osiągniętych dochodów w danym roku przez aktualnego płatnika.

 

Porównanie wynagrodzenia do oraz po 26. roku życia

Poniżej przedstawiamy porównanie wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika przed i po 26. roku życia – przy założeniach, że ów pracownik:

  • złożył PIT-2, KUP podstawowe,
  • ma tylko jedno miejsce pracy,
  • ma tylko jedno źródło dochodów,
  • nie uczestniczy w PPK,
  • nie otrzymuje dodatkowych składników do wynagrodzenia,
  • nie korzysta z dodatkowych benefitów, które należy odliczyć od wynagrodzenia.

 

Inne kwoty wynagrodzenia brutto można obliczyć w kalkulatorze dostępnym na gofin.pl (Kalkulator wynagrodzeń dla osób do 26 roku życia – uwzględniający założenia Polskiego Ładu – Kalkulatory.gofin.pl – GOFIN Wydawnictwo Podatkowe).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych? Sprawdź >> outsourcing kadrowo-płacowy Grant Thornton <<

mm

Młodszy specjalista ds. kadr i płac, outsourcing Grant Thornton

Zobacz także