Czy część E akt osobowych musi być na stałe dodana do akt osobowych pracownika?

Czy pracownicze akta osobowe powinny się składać z części „E” tylko wtedy, gdy dany pracownik był badany na obecność niedozwolonych środków w organizmie? A może wszystkim pracownikom trzeba założyć część „E” akt osobowych po zmianie przepisów w zakresie kontroli trzeźwości w miejscu pracy?

 

21 lutego 2023 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy dotyczące kontroli trzeźwości w miejscu pracy. Odtąd pracodawca może wprowadzić w firmie prewencyjną kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia.

 

 

W związku z powyższymi zmianami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obecnie w części E akt osobowych pracodawca powinien przechowywać następujące dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu:

  • a) „informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę (art. 221c  6 Kodeksu pracy),
  • b) informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 221d 10 Kodeksu pracy),
  • c) informacje dotyczące przeprowadzonej przez pracodawcę kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu (art. 221c 6 i art. 221e § 2 Kodeksu pracy),
  • d) informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (art. 221d 10 i art. 221f § 2 Kodeksu pracy).”.

 

Czy akta osobowe wszystkich pracowników powinny mieć część E?

Czy powyższe regulacje oznaczają, że część E akt osobowych musi być na stałe dodana do akt osobowych pracownika? TAK. Niezależnie od tego, czy pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, pracodawca powinien dodać w aktach osobowych część E. Akta osobowe powinny zawierać 5 części, aby być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

 

mm

Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także