Czy wniosek o zwolnienie z pracy z tytułu siły wyższej pracownik może zgłosić przełożonemu SMS-em?

Szczególny charakter zwolnienia z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika” sprawia, że Kodeks pracy jest bardzo liberalny jeśli chodzi o formę wnioskowania. Jak bardzo?

 

Zgodnie z art.  1481 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do połowy swojego wynagrodzenia. Pracodawca jest obowiązany udzielić zwolnienia od pracy na wniosek zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

 

W jakiej formie można wnioskować o zwolnienie z powodu działania siły wyższej?

Pracownik może złożyć wniosek w dowolnej formie. Może to być wniosek w formie SMS-a. Kodeks pracy nie wprowadza żadnych wymogów co do formy składania tego wniosku.

Warto również zwrócić uwagę, że Kodeks pracy nie wprowadza obowiązku dochowania formy pisemnej. Ze względu na szczególny charakter tego zwolnienia – „z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownikadochowanie formy pisemnej mogłoby ograniczać możliwość skorzystania z tego rodzaju zwolnienia.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton >>

mm

Główny Specjalista/Koordynator ds. płac i kadr. Od 2019 roku w Departamencie Outsourcingu Grant Thornton. Absolwentka studiów magisterskich kulturoznawstwo USA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Podyplomowych z Kadr i Płac. Ukończyła kurs w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i uzyskała kwalifikacje zawodowe jako 'Specjalista ds. Kadr i Płac'. Świadczy usługi kadrowe dla dużego, międzynarodowego przedsiębiorstwa.

Zobacz także