Woda i nie tylko - jakie są obowiązki pracodawców wobec pracowników podczas upałów w pracy?

Jakie są obowiązki pracodawców dotyczące ochrony pracowników przed upałami, zgodnie z zapisami Kodeksu pracy? Jakie prawa przysługują pracownikom?

 

Obowiązkiem pracodawców jest troszczenie się o to, aby pracownicy nie doświadczali nadmiernych trudności związanych z upałami oraz aby nie narażali swojego zdrowia i życia na ich szkodliwe skutki. Za niecały tydzień przypada pierwszy dzień lata, zatem możemy się wkrótce spodziewać wielu upalnych dni.

Osobom szczególnie podatnym na negatywne oddziaływanie upałów pracodawcy powinni zapewnić dodatkową ochronę. Grupami pracowników podlegających szczególnej ochronie są zwłaszcza: młodzi pracownicy, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby niepełnosprawne i starsze.

 

Prawa pracowników w czasie upałów

Istotnym uprawnieniem pracowników jest możliwość powstrzymania się od pracy, zgodnie z artykułem 210 Kodeksu pracy. Stanowi on, że jeżeli warunki pracy nie spełniają wymogów BHP i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo jeżeli praca, którą wykonuje, stanowi zagrożenie dla innych osób, pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy, zachowując jednocześnie prawo do wynagrodzenia. W takiej sytuacji powinien niezwłocznie poinformować o tym swojego przełożonego.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

Obowiązki pracodawców w czasie upałów

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy w czasie upałów, a ich zadania szczególnie polegają na:

 • zapewnieniu wszystkim pracownikom (niezależnie od rodzaju umowy) dostępu do zdatnej do picia wody;
 • zapewnieniu nieodpłatnie dodatkowych napojów oprócz wody w następujących przypadkach:
  • w warunkach gorącego mikroklimatu, tj. gdy wskaźnik obciążenia termicznego WBGT przekracza 25°C (w tym przypadku napoje powinny być dodatkowo wzbogacone o sole mineralne i witaminy);
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C;
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C;
 • zapewnienia posiłków pracownikom wykonującym prace skutkujące wydatkiem energetycznym  powyżej 1500 kcal w przypadku mężczyzn oraz 1000 kcal u kobiet (podczas jednej zmiany), wykonywanych w zamkniętych pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 25°C;
 • zapewnienia wody do celów higienicznych, w ilości minimum 90 l − przy pracach brudzących, wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do bieżącej wody, realizowanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych;
 • zapewnienia właściwej temperatury w każdym pomieszczeniu pracy, w którym nie można utrzymać temperatury zgodnej z przepisami, poprzez lokalne chłodzenie (tj. optymalne wykorzystanie wentylatorów, otwieranie okien, świetlików etc.);
 • stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi, w tym przed zbyt wysoką temperaturą czy ekspozycją na promienie słoneczne (może to powodować uszkodzenia skóry – np. oparzenia słoneczne, pęcherze oraz zwiększać ryzyko raka skóry); w powyższych okolicznościach pracodawca powinien zadbać, aby pracownicy:
  • nosili nakrycia głowy,
  • mieli koszule z długimi rękawami lub luźne ubrania o bliskim splocie,
  • robili częste przerwy na odpoczynek,
  • mogli robić przerwy w cieniu,
  • wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia,
  • przeszkolenia pracowników w zakresie oznak chorób przegrzania i udzielania pierwszej pomocy;
  • dokonania oceny ryzyka zawodowego;
  • monitorowania pracowników pod kątem objawów chorobowych.

A jak wygląda ochrona przed upałami pracowników młodocianych oraz kobiet w ciąży i karmiących❓

Jakie alternatywne i dobrowolne działania mogą podjąć pracodawcy, żeby chronić zdrowie i życie pracowników w gorące dni❓

Jakie kary grożą pracodawcom za niewywiązywanie się z obowiązków wobec pracowników❓

Więcej przeczytasz na naszym blogu TUTAJ

 

 

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także