Czy przedsiębiorcy powinni szykować się na nowe zasady obliczania składki zdrowotnej od 1 stycznia 2025 roku?

Przedsiębiorców czekają kolejne zmiany związane ze składką zdrowotną. Jakie są planowane modyfikacje w sposobie jej obliczania? Kiedy wejdą w życie?

 

Regulacje w zakresie obliczania składki zdrowotnej wprowadzone ustawą zwaną Polskim Ładem stanowią nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców. Zmiany spowodowały, że stała się dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorców, porównywanym do podatku. Brak spójności przepisów przy obliczaniu dochodu stanowiącego podstawę naliczania składki zdrowotnej i podatku dochodowego dodatkowo komplikują sposób jej kalkulacji.

 

Przedsiębiorcy skarżą się na składkę zdrowotną

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły liczne skargi od przedsiębiorców, a zasady obliczania składki zdrowotnej są od wielu miesięcy przedmiotem dyskusji prowadzonej między Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Zdrowia oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Propozycje zmian przedstawiają także politycy. Systemowe wejście w życie zmian planowane jest na 1 stycznia 2025 roku, jak serwisowi Prawo.pl przekazał w lipcu br. resort zdrowia.

 

Ile wynosi składka zdrowotna w 2023 roku?

Stawka składki zdrowotnej dla osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych pozostała w wysokości 9%, a dla podatku liniowego uległa obniżeniu do 4,9%, ale obliczana jest od osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu i nie ma już możliwości odliczenia jej części od podatku dochodowego. Brak górnego limitu wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej powoduje, że może ona wynieść miesięcznie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 

Czy ponosząc stratę trzeba płacić składkę zdrowotną?

Do zapłaty składki są zobowiązane także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które osiągną w okresie rozliczeniowym stratę. W przypadku miesięcznego dochodu w wysokości niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku składkowym, podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota płacy minimalnej. Nie ma zatem możliwości zwolnienia przedsiębiorców od obowiązku uiszczania składki zdrowotnej w przypadku osiągnięcia straty podatkowej. Zgodnie z polskim systemem ubezpieczenia zdrowotnego każda osoba posiadająca tytuł do ubezpieczenia ma obowiązek jej opłacania co uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

 

Jakie zmiany mogą nastąpić w obliczaniu składki zdrowotnej?

Jedną z propozycji uproszczenia obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej jest korelacja z osiągniętym dochodem, wykazanym w ostatniej złożonej deklaracji rozliczeniowej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. W praktyce miałaby być to ryczałtowa stała składka zdrowotna w wysokości 1/12 podstawy do PIT.

Analizie poddawane są również możliwości przyjęcia przy obliczaniu składki zdrowotnej rozwiązań analogicznych do ustawy o PIT. Przy rozliczaniu straty lub zatorach płatniczych możliwe byłoby modyfikowanie wymiaru podstawy składki zdrowotnej jak w przypadku ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jak wynika z odpowiedzi Michała Dzięgielewskiego, dyrektora departamentu w MZ na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich, wstępne analizy wskazują, że wprowadzenie takich zmian mogłoby jednak dodatkowo komplikować sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej.

 

Co postulują politycy w zakresie zmian w składce zdrowotnej?

Pomysły na zmiany w zakresie ustalania wysokości składki zdrowotnej mają także ugrupowania polityczne. Jednym z nich jest wprowadzenie składki zdrowotnej w formie ryczałtowej dla wszystkich przedsiębiorców. Zarówno dla rozliczających dochody na skali podatkowej, jak i podatku liniowym, w podobny sposób jak ma to obecnie miejsce w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Padają także sugestie o przywróceniu możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego oraz obniżeniu jej stawki do 7%.

 

 Decyzje w sprawie zmian w składce zdrowotnej nie zostały jeszcze podjęte. Wymagają gruntownego przygotowania merytorycznego oraz konsultacji z przedsiębiorcami, a także konsensusu na poziomie politycznym.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

źródła:

mm

Specjalista ds. księgowości, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także