Kwota nieoskładkowanej wartości wydatków na posiłki dla pracowników wzrośnie z 300 zł do 450 zł?

Trwają prace legislacyjne nad podniesieniem kwoty nieoskładkowanych wydatków ponoszonych przez pracodawcę na posiłki udostępniane pracownikom do spożycia z wartości 300 zł do 450 zł. Zmiany mają nastąpić już od 1 września 2023 roku.

 

3 lipca 2023 roku resort rodziny poinformował o publikacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji Projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 728).

Jednym z kluczowych założeń tego dokumentu jest podniesienie kwoty nieoskładkowanych wydatków ponoszonych przez pracodawcę na posiłki udostępniane pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu z wartości 300 zł do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 450 zł oraz wyłączenie z podstawy wymiaru składek wartości kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków lub przetworzonych produktów żywnościowych nadających się do bezpośredniego spożycia w placówkach gastronomicznych zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 projektowanej nowelizacji. Powyższy wzrost kwoty nieoskładkowanych wydatków ma nastąpić po ok. roku od poprzedniej podwyżki, kiedy to kwota wyłączenia została podniesiona ze 190 zł do 300 zł.

Wspomniany projekt zakłada, że powyższe zmiany wejdą w życie od 1 września 2023 roku. Prace legislacyjne znajdują się na etapie uzgodnień, natomiast przed konsultacjami publicznymi.

 

  Jak czytamy w uzasadnieniu do ww. projektu rozporządzenia „na skutek stosowanej od lat wykładni ww. przepisu, zwolnione z podstawy wymiaru składek są wartości:

  • gotowych posiłków oraz przetworzonych produktów żywnościowych, które nadają się do bezpośredniego spożycia,
  • kuponów, talonów i bonów żywieniowych, które uprawniają do nabycia wyłącznie posiłku lub przetworzonych produktów żywnościowych w placówkach gastronomicznych, tj. restauracjach, barach, stołówkach czy innych punktach gastronomicznych, co wprost zapisano w projektowanym przepisie. Zaproponowano dodatkowo zwolnienie na analogicznych zasadach kart przedpłaconych.”

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

oprac. HZK za Marta Romanowska – Excellence Center, Outsourcing Grant Thornton, Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, uzasadnienie do ww. projektu.

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także