Powstanie Centralna Informacja Emerytalna

Dziś Sejm odrzucił senackie veto w sprawie ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej. CIE ma zapewnić w jednym miejscu dostęp do informacji o wszystkich posiadanych produktach emerytalnych w: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE.

 

Sejm odrzucił 16 sierpnia 2023 roku uchwałę Senatu o nieprzyjęciu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej, która zakłada powstanie systemu dla obywateli zapewniającego dostęp w jednym miejscu do wszystkich informacji nt. stanu własnych oszczędności emerytalnych oraz prognozowanych przyszłych świadczeniach emerytalnych. System ten (powiązany z PUE ZUS) będzie gromadził informacje o wszystkich produktach z różnych systemów w jednym miejscu, tj. z: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK oraz OFE, a także ma umożliwiać aktualizację danych osobowych.

 

Jakie informacje będzie można uzyskać za pomocą CIE?

Poprzez portal obsługujący system Centralnej Informacji Emerytalnej będzie można uzyskać elektroniczny dostęp do następujących informacji dotyczących użytkownika:

  • posiadanych produktach emerytalnych i zgromadzonych środkach emerytalnych;
  • szacowanej wysokości prognozowanych świadczeń emerytalnych (w oparciu o scenariusze gromadzenia środków emerytalnych w przyszłości);
  • danych przetwarzanych w systemie CIE;
  • informacjach dotyczących gromadzenia i zarządzania środkami emerytalnymi.

Powyższe informacje będą dostępne po uprzednim założeniu profilu CIE poprzez www.gov.pl lub aplikację mobilną.

 

Dlaczego powstaje Centralna Informacja Emerytalna?

Rządowy projekt ustawy o CIE powstał, ponieważ – jak informuje ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy – „(…) Polacy nie mają komfortu panowania nad całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości. Co prawda instytucje finansowe i ZUS dostarczają informacji o stanie kont, udostępniają także internetowo możliwość sprawdzania stanu rachunków, ale jest to wiedza rozproszona, wymagająca posiadania i pamiętania kilku loginów i haseł dostępowych. Ponadto informacje te są również prezentowane w różnej formie. Nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca, gdzie taką informację można całościowo uzyskać bez konieczności zwracania się do wielu instytucji”. W rezultacie, takie warunki przyczyniają się do niskiego zainteresowania oszczędzaniem, braku dyscypliny w tym obszarze oraz potencjalnie ograniczonego zaufania do instytucji odpowiedzialnych za gromadzenie oszczędności.

Co więcej, „utrudniony dostęp do informacji o środkach ze składek i dobrowolnych wpłatach w praktyce uniemożliwia ocenę poziomu świadczeń, na jakie zainteresowani mogą liczyć w przyszłości.” Zdaniem ustawodawcy „osoby gromadzące oszczędności nie mają wiedzy i pewności, czy wskazały w razie swojej śmierci osoby uposażone do odbioru pozostałych po nich środków. To powoduje trudności w ich wypłatach”. Z powyższych względów powołanie do życia Centralnej Informacji Emerytalnej jest – wg oceny projektodawcy – niezwykle potrzebne. Mają to potwierdzać także wyniki Ankiety Przygotowania Emerytalnego z 2019 roku, przeprowadzonej przez AEGON na próbie 16 tys. pracowników w 15 krajach, według których „nawet 39% rodaków twierdzi, że co najmniej raz w miesiącu mają obawy związane z długoterminowym planowaniem finansów.”.

 

Bezpieczeństwo danych zawartych w Centralnej Informacji Emerytalnej

Ustawa o CIE zakłada, że zgromadzone w systemie dane oraz dane dotyczące korzystania z samego systemu przez użytkowników, będą przekazywane nieodpłatnie różnym instytucjom w taki sposób, by niemożliwe było ich powiązanie z zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną – zwłaszcza w celach służących przygotowywaniu opracowań analitycznych czy statystycznych. Instytucjami uprawnionymi do dostępu do informacji zawartych w CIE mają być:

  • minister właściwy do spraw instytucji finansowych,
  • Polski Fundusz Rozwoju (PFR),
  • Narodowy Bank Polski (NBP),
  • Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zgodnie z omawianą ustawą odpowiedzialnym za gromadzenie, uporządkowanie i zarządzanie informacjami emerytalnymi oraz świadczenie usług elektronicznych w ramach CIE będzie Polski Fundusz Rozwoju. PFR będzie odpowiadał także za zapewnienie ochrony danych zgromadzonych w systemie przed nieautoryzowanym dostępem, utrzymanie integralności tych danych oraz zapewnienie dostępu uprawnionym podmiotom, a także za integrację CIE z systemami teleinformatycznymi ZUS i KRUS oraz innych podmiotów wymagających dostępu do tych danych.

Kiedy ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej wejdzie w życie?

Ustawa o CIE ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt przepisów o CIE został pierwotnie uchwalony przez Sejm 7 lipca br. na pos. nr 78, po czym 11 lipca został przekazany do Senatu i Prezydenta. Senat zawetował rządową propozycję w całości 28 lipca (za odrzuceniem zagłosowało 50 senatorów, 46 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu) jako rodzącą ryzyko nadużyć, po czym dokument trafił ponownie do izby niższej. Sejm pochylił się nad przepisami ponownie 17 sierpnia br., odrzucając uchwałę Senatu o odrzuceniu ustawy. Teraz dokument trafi do podpisu Prezydenta. Bieżący etap legislacyjny projektu ustawy z 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej można sprawdzić >> TUTAJ <<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także