Lewiatan wzywa do szybkiego wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) w Polsce

Pracownik obsmarował firmę czy szefa w sieci? Najnowsze przepisy unijne mają temu znacznie skuteczniej zapobiegać, ale wymagają uprzedniej implementacji do krajowego prawa.

 

Konfederacja Lewiatan podała trzy dni temu, że z niepokojem obserwuje wzrost aktywności użytkowników internetu, którzy korzystając ze stron umożliwiających tworzenie profili pracodawców i wyrażanie na nich anonimowych opinii, „często wykraczają poza krytykę oraz obiektywną ocenę, przedstawiając fałszywe oskarżenia, pomówienia oraz naruszając godność innych osób”.

Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan, zwraca uwagę na problem anonimowości i braku weryfikacji osób oceniających pracodawców w sieci. Jego zdaniem takie działania prowadzą do nadużyć, fałszywych oskarżeń i naruszenia godności innych osób. Lisicki podkreśla, że wolność wyrażania poglądów jest prawem konstytucyjnym, ale nie może służyć jako pretekst do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.

 

– Brak efektywnej kontroli, możliwości weryfikacji kont użytkowników oraz skutecznych mechanizmów reagowania prowadzi do dopuszczania szkodliwych i nieprawdziwych treści godzących w reputację przedsiębiorców. Sprzyja to nadużyciom w postaci naruszenia podstawowych praw i wolności jednostki. Dla takich zachowań nie powinno być przyzwolenia w dyskursie publicznym i biznesie – podsumowuje dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Znaczenie DSA w kontekście wyzwań cyfrowego świata

Wszechobecność fałszywych opinii w sieci ma negatywne skutki społeczne i pokazuje, że obecne narzędzia prawne są niewystarczające w walce z tym zjawiskiem. Polskie prawo oferuje pewne mechanizmy ochrony dobrego imienia, ale w praktyce nie zawsze są one skuteczne.

W 2022 roku, po serii intensywnych dyskusji, instytucje europejskie – Parlament i Rada – osiągnęły konsensus w sprawie Aktu o Usługach Cyfrowych (znanego jako DSA), który jest jednym z filarów pakietu legislacyjnego dotyczącego przestrzeni cyfrowej w UE (dopełnia go Akt o Rynkach Cyfrowych, tj. DMA). DSA została zaprojektowana, aby wzmocnić walkę z nielegalnymi treściami i dezinformacją online. Zawiera również postanowienia dotyczące mechanizmów rekomendacji treści oraz zasad reklamy w sieci. Branża technologiczna z entuzjazmem przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego z lipca 2022 r. o przyjęciu tego rozporządzenia, widząc w tym krok ku większemu zaufaniu w cyfrowej przestrzeni. Poprzednie ramy prawne dotyczące cyberprzestrzeni opierały się na dyrektywie sprzed ponad dwóch dekad i tym samym nie były dostosowane do szybko rozwijającej się rzeczywistości cyfrowej.

Problem fałszywych informacji i pomówień w sieci stał się jednym z najbardziej palących wyzwań współczesnego świata cyfrowego. W erze, gdy informacje rozprzestrzeniają się błyskawicznie, ich wiarygodność i prawdziwość stają się kluczowe dla zapewnienia stabilności i zaufania oraz ochrony praw jednostek, firm i instytucji w cyfrowej przestrzeni. Konfederacja Lewiatan podkreśla, że właśnie w tym kontekście DSA nabiera szczególnego znaczenia. Regulacje zawarte w DSA mają na celu nie tylko zwiększenie odpowiedzialności platform internetowych, ale także ochronę jednostek i przedsiębiorstw przed nieuzasadnioną krytyką, fałszywymi oskarżeniami i dezinformacją.

 

Konieczność adaptacji DSA do polskiego systemu prawnego

Wprowadzenie DSA na poziomie Unii Europejskiej to jedno, ale równie ważne jest dostosowanie tych przepisów do krajowych systemów prawnych. Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, stoi przed wyzwaniem transpozycji DSA do własnego porządku prawnego. To kluczowy krok, aby zagwarantować, że nowe regulacje przyniosą oczekiwane korzyści tak użytkownikom sieci, jak i dostawcom usług cyfrowych. Lewiatan podkreśla, że DSA zwiększa odpowiedzialność platform internetowych za treści publikowane przez użytkowników oraz wprowadza surowsze zasady dotyczące usuwania treści niezgodnych z prawem, szkodliwych lub naruszających prawa autorskie, zobowiązując je także do bardziej aktywnej moderacji oraz szybszego usuwania takich treści.

Eksperci Lewiatana postulują konieczność jak najszybszego wdrożenia tych przepisów w Polsce, wskazując na ich znaczenie dla ochrony godności, dobrego imienia i reputacji osób fizycznych oraz prawnych, a także efektywnego działania na rzecz kształtowania odpowiedzialnych postaw społecznych w kontekście cyfrowym i promowania transparentności w sieci.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie konsultingu cyfrowego? >> Skontaktuj się z zespołem EDISONDA w ramach Digital Drive Grant Thornton << 

 

oprac. HZK za Lewiatan.org

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także