30 września wchodzą w życie zmiany w zatrudnianiu młodocianych! Co warto o nich wiedzieć?

Chcesz zatrudniać młodocianych pracowników zgodnie z prawem po 30 września 2023 roku? Sprawdź jakie zmiany wprowadza najnowsze rozporządzenie oraz co pracodawcom radzą eksperci z Kancelarii Prawa Pracy Grant Thornton.

 

30 września br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie dotyczące prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. 2023 r. poz. 1240), czyli osobom które ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 18 roku życia. Zastąpi ono akt wykonawczy z 2004 roku. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie regulacji do postępu technicznego, zwłaszcza w przemyśle. Chodzi również o skuteczniejszą ochronę młodocianych przed nowymi zagrożeniami oraz dostosowanie przepisów do unijnych oraz odrębnych krajowych regulacji.

 

 WAŻNE! Nieprzestrzeganie nowych regulacji grozi grzywną do 30.000 zł!

 

Kluczowe postanowienia nowych przepisów o zatrudnianiu młodocianych

Wspomniane rozporządzenie definiuje jakie prace są wzbronione dla młodocianych pracowników oraz jakie są warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Co do zasady, wzbronione są prace związane z nadmiernym wysiłkiem, narażeniem na szkodliwe czynniki oraz prace stwarzające zagrożenia wypadkowe. Jednakże młodociani powyżej 16 r.ż. mogą być zatrudniani przy niektórych pracach wzbronionych, jeśli jest to niezbędne do przygotowania zawodowego i nie ma charakteru stałego.

Pośród kluczowych zmian w regulacjach warto odnotować następujące kwestie:

  • określenie zakresu dopuszczalnych wartości obciążenia dla dziewcząt i chłopców;
  • poszerzenie katalogu prac zagrażających rozwojowi psychicznemu o prace związane z promocją tytoniu, treściami pornograficznymi, użyciem siły wobec zwierząt oraz pracę w zakładach pogrzebowych;
  • usunięcie z wykazu prac wzbronionych m.in. profesji sprzątacza wagonów czy mechanika obsługi naziemnej samolotów;
  • obniżenie minimum temperatury przy pracach na zewnątrz do 10°C.

 

Szczegółowe informacje na temat omawianego rozporządzenia znajdziesz w artykule >> Zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym <<.

 

Najważniejsze wnioski dla pracodawców zatrudniających osoby młodociane?

Pracodawcy powinni zapewnić młodocianym bezpieczeństwo i szczególną ochronę zdrowia. Wymaga to m.in. dokładnej oceny ryzyka, bezpłatnego wyposażenia młodocianych w środki ochrony indywidualnej oraz zapewnienia im przerw w pracy w odpowiednich warunkach. Jolanta Zarzecka-Sawicka (Partner, Radca Prawny) oraz Michał Mieszkowski (Senior Associate) z Kancelarii Prawa Pracy Grant Thornton podkreślają także konieczność uwzględnienia nowych przepisów w regulaminach pracy oraz zachęcają do konsultacji wybranych zapisów z lekarzami i specjalistami BHP. Co jeszcze radzą prawnicy? Poznaj pełen komentarz i praktyczne wskazówki dotyczące powyższych kwestii autorstwa ekspertów >> TUTAJ <<.

 

Potrzebujesz wsparcia ekspertów w zakresie prawa pracy? Skontaktuj się z >> Kancelarią Prawa Pracy Grant Thornton <<.

 

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także