Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej - wszystko co warto wiedzieć!

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, to nowy rodzaj zwolnienia, funkcjonujący w prawie pracy od 26 kwietnia 2023 roku. Poniżej pigułka informacyjna na ten temat.

 

  1. Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.
  2. Zwolnienie to przysługuje w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, z zachowaniem prawa do 50% wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
  3. Pracodawca ma obowiązek udzielenia tego zwolnienia na wniosek pracownika zgłoszony najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia, w terminie wskazanym przez pracownika (tak jak w przypadku urlopu na żądanie, pracownik może wnioskować o ww. urlop w każdej dostępnej formie).
  4. W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar zwolnienia powinien być ustalony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika (niepełną godzinę zwolnienia od pracy należy zaokrąglić w górę do pełnej godziny).
  5. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej może być wykorzystane w dniach lub godzinach – wybór sposobu korzystania zależy od pracownika i jest określany w pierwszym wniosku oraz jest wiążący do końca roku (także w przypadku zmiany pracodawcy).
    Jeśli pracownik korzysta z tego zwolnienia w dniach, zmiana wymiaru czasu pracy nie wpływa na wymiar tego świadczenia (zwolnienie w dniach udzielane jest na pełne dni pracy, niezależnie od liczby godzin przepracowywanych w danym dniu). Jeśli natomiast pracownik korzysta z niego w godzinach, a dojdzie do zmiany wymiaru jego czasu pracy, wówczas konieczne będzie przeliczenie godzin zwolnienia (gdy np. zmienił 1 etat na 1/2 etatu, wtedy będzie trzeba uwzględnić wykorzystane już godziny zwolnienia przy dotychczasowym wymiarze etatu).

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

mm

Główny specjalista ds. content marketingu i publikacji międzynarodowych w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także