MKiDN planuje poszerzyć uprawnienia emerytalne niektórych artystów!

Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracował poprawkę do ustawy o emeryturach pomostowych, która może istotne zmienić sytuację emerytalną wielu osób wykonujących zawody artystyczne. Które grupy zawodowe mają zostać objęte zmianami, kiedy i na czym te zmiany mają polegać?

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) chce zmian w systemie emerytalnym dla wybranych grup artystycznych – zawodów scenicznych, które charakteryzują się dużą potrzebą wydolności oddechowej oraz koordynacji i zręczności ruchowej. Według poprawki opracowanej przez MKiDN zawody te mają uzyskać status prac wykonywanych w szczególnych warunkach. Pewne kategorie artystów mogą liczyć na przyznanie emerytur pomostowych czy obniżenie wieku emerytalnego.

 

Jakie regulacje emerytalne obowiązują obecnie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kobiety osiągają wiek emerytalny po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Pracownicy wykonujący pracę o szczególnym charakterze lub w tzw. szczególnych warunkach, mogą wcześniej zakończyć wykonywanie pracy zawodowej i otrzymywać świadczenie wypłacane do momentu uzyskania powszechnego wieku emerytalnego – tzw. emeryturę pomostową. Dla przykładu dotyczy to między innymi nauczycieli pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz górników. Warunki, które muszą spełnić określone grupy zawodowe reguluje ustawa o emeryturach pomostowych.

 

Co się wkrótce zmieni w sprawie emerytur pomostowych?

Ustawa o tzw. pomostówkach została znowelizowana latem tego roku – na mocy ustawy z 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten ma wejść w życie w większości od 1 stycznia 2024 roku (poza art. 2 i 6, które obowiązują od 22 września br. oraz art. 8-11, które weszły w życie od 1 września 2023 r.). Nowelizacja ta m.in. uchyliła wygasający charakter emerytur pomostowych, zapewniła ochronę działaczom związkowym w sprawach z zakresu prawa pracy oraz wyłączyła dodatek za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej. Jej zapisy nie zostały jednak skonsultowane z pracownikami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy już po uchwaleniu tego dokumentu przygotowali poprawkę, według której do prac wykonywanych w szczególnych warunkach mają zostać zaliczone także zawody sceniczne wymagające dużej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, wysokiej precyzji czy wydolności oddechowej. W grupach osób wykonujących takie prace znajdują się: tancerze, soliści oraz muzycy grający na instrumentach dętych, strunowych, perkusyjnych i klawiszowych.

 

Jakich zmian emerytalnych dla artystów chce MKiDN?

Przygotowany projekt przez zespół resortu kultury obejmuje następujące zmiany w zakresie uprawnień oraz obniżenia wieku koniecznego do otrzymania emerytury pomostowej – dla:

  1. tancerzy zawodowych – po ukończeniu 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn (obecnie obowiązujący ustawowy wiek to 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn);
  2. solistów wokalistów oraz muzyków grających na instrumentach dętych – 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn (dotychczas bez prawa do emerytur pomostowych);
  3. muzyków grający na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych – 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn (dotychczas bez prawa do emerytur pomostowych).

 

Poprawka przygotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest gotowa do wdrożenia przez mający zostać wkrótce powołany Sejm RP.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

oprac. za MKiDN oraz prawo.pl

mm

Specjalista ds. księgowości z wieloletnim doświadczeniem także kadrowo-płacowym w obsłudze firm różnych branż i wielkości. Z Departamentem Outsourcingu Grant Thornton związana od 2022 roku.

Zobacz także