Wolne za święto przypadające w sobotę - co warto wiedzieć?

Co ze świętem przypadającym w okresie rozliczeniowym w innym dniu, niż niedziela – w sobotę? Jakie w tym kontekście obowiązują regulacje na gruncie Kodeksu pracy?

 

W listopadzie br. przysługują nam z racji świąt dwa dni wolnego: 1 i 11 listopada. Kodeks pracy (art. 130 § 2 Kp) mówi nam jasno, że każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym na inny dzień, niż niedziela, pomniejsza wymiar czasu pracy o 8 godzin. W praktyce oznacza to tyle, że jeżeli pracujemy od poniedziałku do piątku 8 godzin dziennie, a święto wypada w sobotę, pracodawca powinien wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. To samo będzie się działo, kiedy pracujemy od wtorku do soboty. Wymiar naszego czasu pracy powinien być pomniejszony o 8 godzin, czyli dodatkowy dzień wolny w przypadku pracy 8-godzinnej. Najmniejszą elastyczność będą mieli zatem pracodawcy, u których funkcjonuje miesięczny okres rozliczeniowy, a największą – ci z rocznym okresem rozliczeniowym.

 

 UWAGA! Niedopuszczalne jest oddawanie pracownikowi po kilka godzin dziennie w zamian za święto – należy „oddać” mu cały dzień wolny.

 

Pracodawca może ustanowić taki dzień samodzielnie lub w porozumieniu z pracownikami czy reprezentantami pracowników. W przypadku odgórnego ustanowienia dnia wolnego, pracownik nie ma możliwości odebrania go w innym terminie. Dopuszczalne jest również pozostawienie decyzji indywidualnie każdemu z pracowników. W takiej sytuacji każdy z pracowników sam będzie musiał złożyć wniosek o udzielenie dnia wolnego za święto.

 

Wolne za święto w sobotę a urlop

Jeżeli w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny za święto pracownik będzie nieobecny z powodu urlopu, wówczas ten dzień nie powinien się wliczać do jego urlopu, gdyż urlopu udziela się tylko i wyłącznie pracownikowi na jego dni robocze.

 

Wyznaczenie dla wolnego za święto przypadające w sobotę a L4

Jeżeli w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny za święto pracownik będzie nieobecny z powodu zwolnienia lekarskiego, wtedy pracodawca nie będzie miał obowiązku ponownego wyznaczania dna wolnego dla takiego pracownika. Jednakże, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w sobotę, w którą wypada święto, taka sytuacja umożliwia pracownikowi skorzystanie z dodatkowego dnia wolnego.

 

Rozwiązanie umowy a odbiór dnia wolnego za sobotnie święto

W przypadku, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana i pracownik nie będzie miał możliwości odbioru dnia wolnego za święto, wówczas należy mu wypłacić wynagrodzenie za pracę wraz ze 100% dodatkiem. W przeciwnym razie będzie to oznaczało, że pracownik przepracował więcej czasu, niż powinien.

 

 UWAGA! Zasady dotyczące wyznaczania dnia wolnego za święto wypadające na inny dzień, niż niedziela, dotyczą pracowników zatrudnionych przez przeciętnie pięć dni w tygodniu. W przypadku osób zatrudnionych na część etatu od poniedziałku do czwartku, czyli tylko 4 dni w tygodniu, gdy święto wypada w piątek, pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego – gdyż obowiązuje zasada pięciodniowego tygodnia pracy.
Wyjątek: może się zdarzyć taka sytuacja, że pracownik pracuje tylko w piątek, sobotę, niedzielę i święta i jest objęty – zgodnie z art.144 Kp – weekendowym systemem pracy. W takiej sytuacji pracodawca nie musi mu oddawać dnia wolnego za święto wypadające w sobotę.

 

Powyższe zasady nie dotyczą pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

mm

Key Account Manager oraz ekspert w Excellence Center Kadry i Płace, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także