Pracodawco, sprawdź czy w 2024 roku będziesz płatnikiem składek!

Zbliża się 30 listopada – kluczowa data dla przedsiębiorców w kontekście ustalenia prawa do wypłaty zasiłków w nadchodzącym roku kalendarzowym. Decyduje o tym stan zatrudnienia na ostatni dzień listopada.

 

Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadkach choroby i macierzyństwa, pracodawca ma obowiązek określić płatnika zasiłków. Decyduje o tym liczba osób zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada roku poprzedzającego. Jeśli płatnik składek, na przykład pracodawca czy zleceniodawca, zgłosił co najmniej 21 osób do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada 2023 roku, to w 2024 roku będzie on odpowiedzialny za wypłatę zasiłków. W sytuacji, gdy płatnik nie zgłosi żadnej osoby do ubezpieczenia na tę datę, liczbę ubezpieczonych ustala się na podstawie danych z pierwszego miesiąca, w którym nastąpiło takie zgłoszenie. Jeśli jednak płatnik nie spełni tego warunku, zgodnie z art. 61 ust. 1 wspomnianej ustawy, obowiązek ustalania prawa do zasiłków i ich wypłaty przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 WAŻNE! Zmiana liczby ubezpieczonych w trakcie roku kalendarzowego nie wpływa na wcześniej ustalony obowiązek płatnika składek!

 

ZUS jest również płatnikiem zasiłków dla:

  • ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
  • ubezpieczonych będących duchownymi,
  • osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

 

Jak ustalić liczbę pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego?

Aby skutecznie ustalić liczbę zatrudnionych objętych ubezpieczeniem chorobowym na 30 listopada 2023 roku, należy wziąć pod uwagę następujące grupy osób:

  • pracowników, w tym uczniów,
  • osoby wykonujące pracę nakładczą,
  • osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się zasady zlecenia według Kodeksu cywilnego, a także osoby z nimi współpracujące,
  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz ich współpracowników.

 

UWAGA! W składzie liczby zatrudnionych objętych ubezpieczeniem chorobowym na 30 listopada nie uwzględnia się: osób przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych, a także duchownych.

 

Jeśli ZUS rozpocznie wypłacanie zasiłku przed 1 stycznia, a okres niezdolności do pracy będzie trwał po rozpoczęciu kolejnego roku kalendarzowego, to w całym okresie nieprzerwanej niezdolności do pracy ZUS będzie zobowiązany do wypłaty tego zasiłku. Dopiero w momencie, gdy zmieni się rodzaj zasiłku do wypłaty, w swoją rolę wejdzie płatnik składek i to on będzie odpowiadał za wypłatę kolejnego zasiłku.

 

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

Specjalista ds. kadr i płac w Departamencie Outsourcingu. od 2017 związana z Grant Thornton. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Kurs Specjalisty ds. Kadr i Płac w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, dzięki czemu zajmuje się outsourcingową obsługą małych i średnich przedsiębiorstw. Grant Thornton

Zobacz także