Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia młodocianych i wpłat na PFRON od 1 grudnia 2023 roku!

Zmieniają się stawki minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników oraz wysokość wpłat na PFRON, uzależnione od średniego wynagrodzenia w trzecim kwartale br. Co konkretnie z tego wynika dla pracodawców i pracowników?

 

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego (tj. komunikatem prezesa GUS z 10 listopada br.), średnie wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 roku osiągnęło poziom 7194,95 zł, co oznacza wzrost o 189,19 zł w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. W konsekwencji, od 1 grudnia br. do 29 lutego 2024 r. będą obowiązywały nowe stawki minimalnego wynagrodzenia dla osób młodocianych oraz kwoty wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Minimalne wynagrodzenie dla młodocianych od 1 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku

Minimalne wynagrodzenie dla osób młodocianych, stanowiące odpowiednio 8%, 9% i 10% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału, będą się kształtowały następująco w okresie od 1 grudnia 2023 do 29 lutego 2024:

  • 575,60 zł dla osób w pierwszym roku nauki,
  • 647,55 zł dla osób w drugim roku nauki,
  • 719,50 zł dla osób w trzecim roku nauki.

 

Wysokość wpłat na PFRON od 1 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku

W okresie od 1 grudnia br. do końca lutego 2024 r. zmianie ulegną również wpłaty na PFRON. Pracodawcy będą płacić co miesiąc kwotę, która będzie wynikać z pomnożenia 2924,75 zł przez różnicę między liczbą pracowników, którą powinni zatrudnić aby osiągnąć 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a liczbą osób niepełnosprawnych, które faktycznie zatrudniają.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

 

 Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, z ostatnią zmianą opublikowaną w Dz. U. z 2023 r., poz. 1348; art. 21 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z ostatnią zmianą opublikowaną w Dz. U. z 2023 r., pozycja 1429.

mm

Starszy specjalista ds. content marketingu w Grant Thornton. Prasowy dziennikarz ekonomiczny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, samodzielna księgowa. Wieloletni współpracownik Grupy Wydawniczej Infor oraz Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Pisała m.in. dla Dziennika Gazety Prawnej czy Wydawcy Harvard Business Review Polska. Laureatka wyróżnienia prasowego „Pióro Odpowiedzialności” przyznawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zobacz także