Zmiany w urlopach macierzyńskich dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po porodzie

Jakie nowe przywileje zyskają pracownicy-rodzice i pracownicy-opiekunowie dzieci o niskiej masie urodzeniowej lub noworodków wymagających hospitalizacji po porodzie? Kiedy dodatkowe uprawnienia będą dostępne oraz dla kogo i na jakich warunkach będą przysługiwały?

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt ustawy wydłużającej urlop macierzyński rodzicom wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu (Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; nr projektu: UD65). Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kw. 2024 r. – prace posuwają się dość szybko.

Obecnie matkom i ojcom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługuje tak samo długi urlop, jak rodzicom dzieci urodzonych w terminie. W tak trudnych sytuacjach rodzice mają mniej czasu na opiekę nad dzieckiem w domu, niż rodzice noworodków, które zostały wypisane do domu po kilku dniach od porodu. Według resortu rodziny urlop powinien być przeznaczony na korzystanie z uroków rodzicielstwa, a czas, który rodzic spędza z nowo narodzonym dzieckiem w szpitalu nie spełnia założeń urlopu macierzyńskiego.

 

Kto będzie uprawniony do dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

Osobami uprawnionymi do dodatkowego urlopu przewidzianego dla rodziców wcześniaków lub dzieci hospitalizowanych po urodzeniu będą: 

  • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g,
  • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g oraz
  • pracownicy-rodzice dzieci urodzonych po ukończeniu 36. tygodnia ciąży, których dziecko będzie wymagało hospitalizacji od 5. dnia od dnia porodu do upływu 8. tygodnia po porodzie, pod warunkiem że pobyt dziecka w szpitalu będzie trwał przynajmniej 2 kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie.

 

Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie miała zarówno pracownica-matka, jak i pracownik-ojciec wychowujący dziecko. Z nowych przepisów będą mogli skorzystać również rodzice przysposabiający dziecko i rodziny zastępcze. 

 

Zasada „tydzień za tydzień”

Zmiany, które proponuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczą wprowadzenia dodatkowego tygodnia urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu – czyli „tydzień za tydzień”. Maksymalnie dodatkowy urlop będzie wynosił do 15 albo do 8 tygodni, w zależności od okresu hospitalizacji, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub jego masy urodzeniowej, tj.:

  • maksymalnie 15 tygodni – dla pracowników-rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową nie większą niż 1000 g,
  • maksymalnie 8 tygodni – dla pracowników-rodziców dzieci urodzonych po ukończeniu 28. tygodnia ciąży, a przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży i z masą urodzeniową większą niż 1000 g,
  • tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, ale maksymalnie 8 tygodni, pod warunkiem że pobyt dziecka w szpitalu będzie trwał przynajmniej dwa kolejne dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie – dla pracowników-rodziców dzieci urodzonych po ukończeniu 36. tygodnia ciąży (czyli w terminie).

 

WAŻNE! Przy ustalaniu wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. lub 15. tygodnia po porodzie będą się sumowały. Niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę, do pełnego tygodnia. 

 

Dodatkowy urlop macierzyński będzie można rozpocząć bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku na minimum 21 dni przez zakończeniem korzystania z właściwego urlopu macierzyńskiego.

Urlop dodatkowy będzie dla rodziców fakultatywny i możliwy do wykorzystania tylko w jednej części.

Zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 100% podstawy zasiłku. 

 

UWAGA! Dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po urodzeniu w pytaniach i odpowiedziach od MRPiPS jest dostępny >> TUTAJ <<.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadrowo-płacowym? >> Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego Grant Thornton <<

mm

Key Account Manager oraz ekspert w Excellence Center Kadry i Płace, Outsourcing Grant Thornton

Zobacz także